Nyheter UMS


VIKTIG INFO
Har du båten kvar i hamnen?
Se till att den är borta
eller flyttad till en
plats anvisad av
hamnkaptenen senast
fredag kväll 21/10.

Y-bomsupptagning
22 okt start 09.00
Arbetsplikt A51-A100
och B1-B42

VARVSFRÅGAN
Läs mer

ÖVNINGSOMRÅDE
Läs mer

Vaktlista HAMN
för sommaren 2016
LÄS MER

UMS 100 år
Håll koll om vad som
händer här.
LÄS MER

Uppd. 2016-10-20
UMS är en aktiv båtklubb med hamn, varv och klubbholme.
Under 2016 firar vi 100 år
.

Hamnen, för 600 båtar, är belägen vid Skarholmen
i Uppsala, i norra änden av Ekoln.

Varvet, med plats för ungefär 180 båtar, finns vid Fyrisåns
östra strand direkt uppströms Kungsängsbron inne i Uppsala.

Vår fina klubbholme, Norsholmen, ligger på Skokloster-
landets norra sida. En båtresa på ungefär 3M i rakt
sydlig riktning från Skarholmen.