Nyheter UMS2017-10-06 1:a hjälpenkurs den 18/10 kl 19, se Information och nyheter

2017-10-03 Det behövs hjälp i hamnen, se Information och nyheter

2017-10-01 Anmälan till Förarintygskurs 9 november i vår klubblokal, se Information och nyheter

2017-09-24 Datum för vakt på varvet höst 2017, se Varv

2017-09-04 Tider för Torrsättning

2017-08-17 Du med varvplats; extra städdag 22 augusti med början kl 17. Vi ska rensa ogräs o.dyl.

2017-08-16 Elkurs den 21 sept i Kansliet, se under Information och nyheter

2017-08-09 Påminnelse om Öppen hamn den 19 augusti. Se preliminärt program på Facebook (UMS - Upsala Motorbåtsällskap)

2017-06-21 Bussresa 3 sept till båtmässan Allt för sjön, se under Information och nyheter

2017-06-12 Nytt 2-handsavtal för uthyrning av båtplats, se under Hamn

2017-06-08 Arbetsdagar på Norsholmen lör-söndag 10-11 juni. Kom och hjälp till med att snickra bryggan

2017-05-03 Broöppningar Fyrisån, se länk under Information och nyheter

2017-05-03 Grann-klubben UKF söker funktionärsbåtar med besättning till Junior-SM 16-20 juni, se text under Information och nyheter

2017-04-24 Vaktlista för hamnen 2017 sorterad på medlemsnr, se bilaga under Hamn

2017-04-10 Vaktlista för hamnen 2017, se bilaga under Hamn

2017-03-27 Miljö i hamn och varv
Se uppdaterad länk under Miljöinformation/ Bottenfärger

Årsmöte med rekord
Den 28/2 var det årsmöte på resturang skarholmen!
Läs mer här Information och nyheter

Vaktpool
Är du intresserad att ingå i en vaktpool för att hjälpa dina klubbkompisar med vaktpass? Nu kan du skriva upp dig på listan "VAKTPOOL" som finns i klubbhuset

Ej nyttjande av hamnplats
Vill du veta hur du skall göra?
läs mer här Hamn

Årsmöte 28/2
Tisdagen den 28/2 är det årsmöte på rest. skarholmen.
Läs mer här Information och nyheter

FLEXIBEL VAKTBOKNING
Du som har båtplats i hamnen eller på varvet har fått mail om detta.
Berörda hamnliggare se kalendern

Berörda varvsliggare får personliga mail.

UMS är en ideell båtklubb med hamn, varv och klubbholme.

Hamnen, för 600 båtar, är belägen vid Skarholmen
i Uppsala, i norra änden av Ekoln.

Varvet, med plats för ungefär 180 båtar, finns vid Fyrisåns
östra strand direkt uppströms Kungsängsbron inne i Uppsala.

Vår fina klubbholme, Norsholmen, ligger på Skokloster-
landets norra sida. En båtresa på ungefär 3M i rakt
sydlig riktning från Skarholmen.