Nyheter UMS


BÅT PÅ VARVET
Har du din båt på varvet?
Då kan det vara dags
att se över så att
presenningen ligger
på och inte är
nertyngd av snö.  

VARVSFRÅGAN
Läs mer


Uppd. 2017-01-06
UMS är en ideell båtklubb med hamn, varv och klubbholme.

Hamnen, för 600 båtar, är belägen vid Skarholmen
i Uppsala, i norra änden av Ekoln.

Varvet, med plats för ungefär 180 båtar, finns vid Fyrisåns
östra strand direkt uppströms Kungsängsbron inne i Uppsala.

Vår fina klubbholme, Norsholmen, ligger på Skokloster-
landets norra sida. En båtresa på ungefär 3M i rakt
sydlig riktning från Skarholmen.