UMS är en ideell båtklubb med hamn, varv och klubbholme.

Hamnen, för 600 båtar, är belägen vid Skarholmen i Uppsala, i norra änden av Ekoln.

Varvet, med plats för ungefär 180 båtar, finns vid Fyrisåns östra strand direkt uppströms Kungsängsbron inne i Uppsala.

Vår fina klubbholme, Norsholmen, ligger på Skokloster-landets norra sida. En båtresa på ungefär 3M i rakt sydlig riktning från Skarholmen.


Nyheter UMS

2018-04-19> Inför varvsflytten under maj: Alla som har en båt vid varvet måste märka sina saker tydligt med namn och telefonnummer efter sjösättningen. Saker som inte är märkta kommer att kastas i containern


Dagens UNT ang varvsflytten


2018-04-19> Se Hamn för info om hamnkommitté och kösystemsregler för hamnplats


2018-04-05 Nu finns tider för Sjösättning


2018-04-03 Ni som har bytt telefonnummer eller mejladress på sistone; komihåg att meddela UMS via kansliet@ums.se. När vi skickar ut mass-sms så får vi tillbaka en massa suck å stön från folk som inte är medlemmar.


Vaktlista varv våren 2018 finns nu, se Varv


2018-04-02
Klubbkväll på Hjertmans Uppsala 12 april, se Kalender


2018-03-29
Lista för hamn-vakt finns på expeditionen om du vill välja datum. Den finns kvar till onsdag 4 april


2018-03-28
Info om solceller mm den 19:e april, se Kalender


2018-03-01
Årsmötet på Scandic hotel samlade 110 medlemmar. Delvis ny styrelse valdes, se Styrelse


2018-02-16
Hej, Snart ska båtplatsen betalas och aktuella medlemmar ska ha fått en faktura. Var noga med att ange OCR-nummer.
Har du en båtplats men inte fått någon faktura så hör av dig. Din mejladress kanske inte stämmer.


2018-02-13
Y-bommarna ska i 28 april, se Kalender


2018-02-09
Valberedningen består av:
Jan Mård 0705-556630
Christer Eriksson 0703-965300
Per Lindén 0702-586079

Känner du någon lämplig för att hjälpa till med styrelsearbetet så kontakta någon dessa


2018-02-09
Hamnvakt 2018, obligatoriskt för rödmarkerade båtplatser, se Hamnvakt 2018. Efter årsmötet kan man välja datum

Nattvaktslista UMS hamn 2018

Plats         Antal
A9  -  A100    71 st
D12 -  D124   112 st
E1  -  E119   119 st
F0  -  F11     12 st2018-02-08
Diverse uppdateringar, se Kalender


2018-01-26
Kurs för VHF båtradio, se Kalender


2018-01-20
Årsmöte 27 febr, se Kalender


2018-01-09
Kom gärna och hjälp till att bygga klart B-bryggan. Verktyg finns men ta gärna med favoritskruvdragaren. Bryggan kan vara hal så bra skor behövs. Fler insatser behövs från våra drygt 1100 medlemmar. Kontakta Benny Bohlin tel: 0709-13 70 00


2017-11-17
Ni vet väl att vår bastuflotte finns i hamnen. Ta med ved.


2017-06-12
Nytt 2-handsavtal för uthyrning av båtplats, se under Hamn


2017-05-03
Broöppningar Fyrisån, se länk under Information och nyheter


2017-03-27 Miljö i hamn och varv
Se uppdaterad länk under Miljöinformation/ Bottenfärger


Vaktpool
Är du intresserad att ingå i en vaktpool för att hjälpa dina klubbkompisar med vaktpass? Nu kan du skriva upp dig på listan "VAKTPOOL" som finns i klubbhuset


Ej nyttjande av hamnplats
Vill du veta hur du skall göra?
läs mer här Hamn