Hamn

Köregler för båtplatser hos UMS


Ansökningsdatum ger turordning till hamnplats
Olika köer för respektive båtplatsbredd: 2 m. 2,5 m. 2,75 m. 3,00 m. 3,50 m . 4,00 m. 5,00 m. 5,5 m. 6,00 m. vattenscooter och jolleplats. Placering görs i den kö som motsvarar sökt bredd.
Medlem som önskar byta båtplats har förtur. Fyll i Bytesansökan och lämna den till hamnkapten.

Båtplatsernas storlek mäts efter centrum på Y-bommarna viket gör att den faktiska bredden är 10 cm smalare än angiven bredd.

Ansökan måste vara komplett med angivande av vilken bredd man önskar. Båtmodell och båtens bredd räcker ej.

Frågor om vilken plats medlem har i kön tas i första hand via mejl till hamnkaptenerna. I andra hand kan medlem besöka expeditionen på onsdagar 18:30 – 20:00 för att erhålla information.

Svar kan ta upp till 2-3 veckor beroende på om platser börjat delas ut eller ej.

Det går ej att kontakta hamnkaptenerna direkt via SMS eller telefon.


Nyheter Hamn

OBSERVERA att det tillkommit båtplatser med vaktplikt som inte fanns markerade på "röda" hamnkartan, t.ex
F013 F014 F015 F016 F017 F019 F020
F021 F023 F025 F027 F029 F031 F033
F035 F037 F039 F041 F043 F045


2018-04-24 Hamnvakt 2018 sorterad på medlemsnr

2018-04-24 Hamnvakt 2018 sorterad på datum

Tips om du läser ovanstående pdf-filer i en PC: sök ditt medlemsnr via ctrl-F


2018-04-19 Hamnkaptenerna söker frivilliga till Hamnkommitté som är intresserade av hjälp med underhåll, ombyggnader mm i hamnen för att avlasta hamnkaptenerna.  Det betyder inte att just ni behöver spika och skruva själva utan hjälp med dra ihop medlemmar till det som behöver utföras. Hålla lite koll, komma med idéer mm som ni meddelar. Mejla in till kansli om ni är intresserade så får vi boka ett möte och planera.  Mvh hamnkaptenerna Benny Bohlin och Per MolinKarta över hamnenUMS hamn vid Skarholmen, Uppsala

UMS hamn är belägen vid Skarholmen cirka 8 kilometer syd-syd ost räknat från centrala Uppsala. se karta för mera precist läge och väganvisning.

Latitud: 59,79 ° N
Longitud: 17,63 ° E

I hamnen finns plats för cirka 600 båtar. Förtöjningen sker med stolpar eller Y-bommar. Hamnen skyddas av vågbrytare i syd  och sydväst. Hamnen är låst och under hela båtsäsongen finns  minst två medlemmar som vakter varje natt i hamnen.

Hamnkarta

Försäkringsbolaget IF har givit vår hamn utmärkelsen "Säker Hamn Plus" vilket bland annat innebär rabatt för båtar försäkrade i IF.

I hamnen finns SSRS Räddningsstation Uppsala, se info om Sjöräddningens båtar

Hamnkommittén ansvarar för underhåll och drift av hamnen.Ej nyttjande av hamnplats

Om man Ej utnyttjar sin båtplats finns 2 alternativ.

1. Om du som medlem inte tänker nyttja din plats under en viss period så skall detta anmälas till hamnkaptenen som skall kunna använda platsen för utlåning, tillfällig förtöjning eller annan verksamhet.

2. vill man som medlem istället hyra ut sin plats så har Styrelsen beslutat att UMS som båtklubb inte skall hantera 2-handsuthyrning som det gjorts tidigare via expeditionen. Det är nu upp till medlemen som hyr en förstahandsplats att själv ta hand om uthyrningen av sin plats till andra medlemar i klubben.
Båtklubbens krav är att båda parter skall vara medlemmar och att ett 2-handsavtal upprättas mellan medlemmarna .
En kopia av avtalet skall lämnas till hamnkapten som måste ha informationen för att säkerställa att rätt båt ligger på rätt plats.   
I klubbhuset på anslagstavlan finns listor där man som uthyrare/hyrare kan skriva upp sig för att få kontakt med varandra.
Tips: Även sociala medier ex UMS facebooksida kan användas för att söka båtkontakt

Om du har frågor om detta så kan du komma ner till Exp. eller ta kontakt med hamnkaptenen.

Hamnkapten är Benny Bohlin. Tel: 0709-13 70 00                   Vice Hamnkapten är Per Mohlin 0707-40 11 73

De kontaktas i första hand via mejl; hamnen.ums@gmail.com