Hamn

Nyheter Hamn


2017-07-26 Hamnvakt 2017 sorterad på medlemsnr

2017-07-26 Hamnvakt 2017 sorterad på datum


Tips om du läser ovanstående pdf-filer i en PC: sök ditt medlemsnr via ctrl-F
Karta över hamnen UMS hamn vid Skarholmen, Uppsala

UMS hamn är belägen vid Skarholmen cirka 8 kilometer syd-syd ost räknat från centrala Uppsala. se karta för mera precist läge och väganvisning.

Latitud: 59,79 ° N
Longitud: 17,63 ° E

I hamnen finns plats för cirka 600 båtar. Förtöjningen sker med stolpar eller Y-bommar. Hamnen skyddas av vågbrytare i syd  och sydväst. Hamnen är låst och under hela båtsäsongen finns  minst två medlemmar som vakter varje natt i hamnen.

Försäkringsbolaget IF har givit vår hamn utmärkelsen "Säker Hamn Plus" vilket bland annat innebär rabatt för båtar försäkrade i IF.

I hamnen finns SSRS Räddningsstation Uppsala, se info om Sjöräddningens båtar

Hamnkommittén ansvarar för underhåll och drift av hamnen.

Ej nyttjande av hamnplats

Om man Ej utnyttjar sin båtplats finns 2 alternativ.

1. Om du som medlem inte tänker nyttja din plats under en viss period så skall detta anmälas till hamnkaptenen som skall kunna använda platsen för utlåning, tillfällig förtöjning eller annan verksamhet.

2. vill man som medlem istället hyra ut sin plats så har Styrelsen beslutat att UMS som båtklubb inte skall hantera 2-handsuthyrning som det gjorts tidigare via expeditionen. Det är nu upp till medlemen som hyr en förstahandsplats att själv ta hand om uthyrningen av sin plats till andra medlemar i klubben.
Båtklubbens krav är att båda parter skall vara medlemmar och att ett 2-handsavtal upprättas mellan medlemmarna .
En kopia av avtalet skall lämnas till hamnkapten som måste ha informationen för att säkerställa att rätt båt ligger på rätt plats.   
I klubbhuset finns en pärm där man som uthyrare/hyrare kan skriva upp sig för att få kontakt med varandra.

Om du har frågor om detta så kan du komma ner till Exp. eller ta kontakt med hamnkaptenen.

Hamnkapten är Benny Bohlin. Tel: 0709-13 70 00                   Vice Hamnkapten är Per Mohlin 0707-40 11 73