1:a hjälpenkurs:
Den 18/10 har vi en 1:a hjälpen kurs med inriktning på båtlivet.
Start kl. 19.00
Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan.
Vi samarbetar med Sjöräddningen
Välkomna!

Byggnationer i hamnen:
Du som vill vara delaktig i att bygga nya B-bryggan, utedusch för sommarbruk samt nya kanotstället i hamnen gällande vissa dagar under perioden vecka 43-49 kan kontakta HK Benny via sms på nummer 0709-137000.
Inga speciella kunskaper gällande byggteknik krävs, den finns i hamnen när du  kommer.
Välkommen att hänga på att utveckla just ”DIN” hamn!
Mvh
Benny

Anmälan till Förarintygskurs hösten 2017 den 9 november i vår klubblokal

Elkurs den 21 September, kl.18:00-ca 20:00 i UMS klubblokal

Ingen föranmälan

Kvällens innehåll :

  • Batterikunskap : (Våta, AGM samt Gel)

  • Att välja rätt Batteri.

  • Hur dessa bör laddas/inte laddas, samt några olika laddare.

(Solceller, pratar vi om till våren)

  • Lämpliga ”Batteri-åtgärder” inför och under vintern.

VÄLKOMNA / Micke Nielsen (073-918 39 58 om frågor uppstår)

Klicka för större bild

2017-05-03 Broöppningar Fyrisån

2017-03-01
Måndagen 28 februari hölls årsmöte på restaurang Skarholmen.
152 personer slöt upp. Vilket var ett rekord!
Efter genomgång av verksamhetsberättelse och de ekonomiska delarna så röstades det in förtroendevalda till styrelsen och övriga poster.
Efter att valen var genomförda så är samansättningen enligt följande:
Styrelse:
Ordförand       Johan Lindén
Vice Ordf.       Sören Apell
Kassör            Kyösti Nyman
Sekreterare     Tommy Andersson
Ledamot         Jan Stegrell
Ledamot         Anna Bergström
Ledamot         Lennart Nilsson
Suppleant       Roy Sundblad
Suppleant       Andreas Rönnholm
Norsholmen:
Intendent       Ulf Karlsson
Vice Intend.    Åke Pettersson
Hamnen:
Hamnkapten     Stefan Bergström
Vice Hamnk.     Benny Bohlin
Varv:
Varvschef       Åke Pettersson
Vice Varvs.     Pontus Ljungberg

Nytt för i år var att de som blivit kallade till vaktnatt kunde själva välja datum för sitt pass.

Ej nyttjande av hamnplats

Texten flyttad till Hamn

Årsmöte 28/2-2017

2017-02-09
Tisdagen den 28:e februari träffas vi på resturang Skarholmen för årsmöte i klubben. Årsmötet börjar Kl. 19:00 och fika serveras från 18:30.
Vi ses där.
Inför mötet kan det vara bra att läsa igenom nedanstående dokument.

Läs dagordning 20170228
Läs Verksamhetsberättelse 2016
Läs valbered. försl 2017

Kansliet stänger – Expeditionen öppnar

2016-11-29
Som styrelsen meddelade på novembermötet  med vårt arbete att fullgöra UMS till att bli en ideell förening har styrelsen beslutat att UMS kansli och dess tjänst stänger från och med 30 november. Istället så öppnar vi nu UMS expedition som kommer att drivas helt ideellt.
Expeditionen kommer att vara öppen på onsdagar mellan 18.30 – 20.00 med början 30 november.
På expeditionstid kommer det finnas minst två klubbkompisar som kan hjälpa dig  tillrätta. Du är också välkommen ner bara för att snacka båt och ta en fika ihop. På Exp. kvällar är kaffet alltid varmt. Naturligtvis kan du som inte har möjlighet alltid maila in dina frågor och funderingar eller kontakta någon i styrelsen.

PS. Du vet väl om att bastun numera ligger i hamnen och kan nyttjas för vinterbad.

Varvets framtid

2016-09-01
Det är så att vi blir uppsagda från vårt stora varv och vi har därmed två vintersäsonger där vi får ligga kvar. Maj 2018 ska det vara rensat från allt material.
Vi jobbar nu på med att hitta en lösning med kommunen och kommer att ha en första träff i mitten av september. Vart nya varvet ska läggas är inte alls klart just nu men viss finns det olika lösningar.

2016-08-24
Du kanske lyssnade på P4 Uppsala idag vid 16-tiden (onsdag 24/8). Det som har framkommit är att vi kommer att få lov att flytta stora varvet. Detta har vi ju vetat om i många år och nu är det dags. Vad vi just vet är att vi har kommer att få ha båtarna kvar fram till våren 2018 (enligt Maria Gardfjell). Enligt Gardfjell så behöver reningsverket marken för att kunna byggas ut och få bättre rening.

Måndag 29/8 kommer vi att ha möte med Uppsala Vatten och kommunen för att starta dialogen. Vi ser det som positivt att vi nu är på gång och att vi får möjlighet att få ett nytt varv med allt vad det nu innebär. Det finns sedan tidigare förslag från USS, ESK och UMS på en lösning som vi troligen kommer att använda oss av.

Mer info kommer.

I det fall ni har funderingar ber vi er kontakta Johan Lindén (ordf.)

ÖVNINGSOMRÅDE

2016-08-05
Vi håller just nu på med att bygga ett övningsområde vid en av våra vågbrytare. Tanken är att man ska kunna träna olika former av tilläggning som t ex bommar, boj, långskepps mm.

INVIGNING AV BASTU PÅ NORSHOLMEN

2016-07-06
Nu är bastun klar och ligger förtöjd ute på Norsan.
Kom ut och var med på invigningen 8 juli kl 19.00.


Brandbåten i vår hamn

2016-04-25
Styrelsen har beslutat att låta Uppsala Brandförsvar förtöja sin nya brandbåt hos UMS.
Bilden lånad av Utryckning Uppsala
Se fler bilder på Facebook

BOTTENFÄRGER

2016-04-13
Många medlemmar hör av sig med frågar om hur de ska göra med bottenmålningen inför sjösättningen till valborg.
Bakgrunden är följande, havs och vattenmyndigheten har de senaste åren fört en allt hårdare debatt kring kopparbaserade bottenfärger s.k., biocidfärger.
De menar att bottenfärgerna orsakar stora miljöutsläpp och ifrågasätter nyttan av att använda kopparbaserade bottenfärger i vatten där bl.a. UMS medlemmar har sina båtar.
HaV är inte en beslutande myndighet utan ger bara ut riktlinjer som sedan kommuner och andra myndigheter lutar sig mot.
Flera kommuner kring Mälaren men framförallt kring Stockholm har redan med hjälp av HaVs riktlinjer ändrat kraven gentemot båtklubbarna och i vissa fall kräver att bottenfärger innehållande biocider helt tas bort.

UMS har i dagsläget inte för avsikt att förbjuda bottenfärger liknande de nya krav USS har infört.

ÅRSMÖTET 2016

2016-03-01
Måndagen 29 februari hölls årsmöte på restaurang Skarholmen. Ca 60 personer slöt upp. Ny ordförande blev Johan Lindén, kassör Kyösti Nyman, sekreterare Olle Lindkvist, ledamot Göran Jaxeus, suppleanter Roy Trullssson och Jan Stegrell. I och med detta så avtackades Mikael Eriksson, Erhard Messner och Anna Salmi Mäkinen för sina år i styrelsen. Mötet avslutades med att det bjöds på pytt i panna samt lottdragningar av 5 st middagsbiljetter till Jubuleumsmiddagen.

Omplanering av Brygga D samt F

Under vinterhalvåret kommer Brygga D och F (flytbrygga) att renoveras. Bl a innebär det att Y-bommar kommer att placeras om och att större båtar hamnar närmare landgången. Detta görs för att öka livslängden på bryggorna då storleken på båtar ökar. Har du funderingar så kontakta Hamnchefen eller Kansliet.

Samtliga förtöjningsringar, bryggfendrar och bomtrallar som medlemmarna satt dit själva, är bortrensade.
Dessa finns att hämta i hamnen vid/i jollestället innan 15/12 2015. Därefter kastas det bort!

Invigningen av jubileumsåret.

2016-01-012
I lördags invigdes så vårt firande av klubbens 100 årsjubileum.
Det blev en kall kväll med ett 80-tal personer kom och det bjöds på bubbel och varm soppa. Göran Hammer höll ett tal där han bl a berättade om hur klubben startades. Med fanfarer från två trumpetare avtäcktes ett minnesmärke av Mikael Eriksson och Sören Apell samtidigt som sjöräddare tände vita bloss ute på C-bryggan.

Inbrott på lilla varvet

2016-01-12
Tyvärr måste vi meddela att ett antal utombordsmotorer har stulits under slutet av december. De är viktigt att man ser till sin båt då och då under vinterhalvåret.
Kontakta varvschefen eller styrelsen vid ev. frågor

Jobba i en kommitté

2016-01-12
Vi behöver mer fler personer som kan vara med och hjälpa till i våra kommittéer, Hamn, Varv och Norsholmen. Är du intresserad så hör av dig till Ingegerd på kansliet.

"UMS 100 år, 2016"

2015-05-11
Arbetet med vårt 100-årsfirande är i full gång och en kommitté håller på att ta fram ett program för 2016. Mer information kommer löpande här på hemsidan och vid våra möten.

Sammanfattning från årsmötet 2015

Över 60 personer kom till Skarholmens Restaurang på tisdag kvällen. Avgående ordförande, Tommy Andersson hälsade alla välkomna. En kort sammanfattning av läget gjordes av samtliga ansvarsområden. Kortfattat kan sägas att klubben mår mycket bra, revisorerna är i stort sätt nöjda och gav förslag på vad som kan förbättras.

Ekonomin i föreningen är god och vi gjorde ett positivt resultat för 2014. Mer information finns att tillgå på UMS kansli.

Mötet beslutade att följande avgifter höjs för 2015:  Det gäller ”straffavgifter” för  den obligatoriska arbetsplikten som hamn/varvsvakt , y-boms iläggning/upptagning samt kvarliggande båt vid Y-bomsarbetet som höjs från 1500  till 3000 kronor per tillfälle. Dessutom höjs kvadratmeter priser på varvet med 10 kr samt kranlyft med 100 kronor per lyft för medlemmar med varvsplats på UMS varv.

Ny- samt omval gjordes till styrelse och kommittéer. Se styrelsen

Mötet avslutades med att Tommy Andersson avtackades som ordförande i sällskapet.

Läs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Skydda dig mot stölder

Här kan du läsa mer om hur du kan skydda dig mot stölder av båt och material.
LÄS MER och LADDA HEM

Att tänka på inför och under säsongen.

Höga elkostnader, ni som nyttjar el på varv/hamn mer än för ”tillfälliga laddningar” – tag kontakt med kansliet och betala för den extra elförbrukning som gäller.

Se till att gånggrindar och körgrindar är stängda och låsta på varv/hamn, så obehöriga hålles utanför.

Efter sjösättning på varven, städa och plocka ihop ställningar m.m runt din plats.

Servicebryggorna är endast till för sjösättning/upptagning och tillfällig i- och urlastning. I övrigt måste kansliet meddelas omgående!!

Passiva Medlemmar

Passiva medlemmar har endast tillgång till gånggrinden i hamnen. Vill du ha möjlighet att utnyttja rampen så hör av dig till kansliet.

Säker Hamn, ger lägre försäkringspremie hos IF.

Vår hamn är sk ”Säker Hamn” via IF-försäkringar. Du får därför 25% rabatt om du försäkrar din båt hos IF.

Sjöräddningssällskapets Sjöräddningsstation i Uppsala

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Över 1800 frivilliga, oavlönade sjöräddare ställer upp dygnet runt, året om, för att det ska finnas någon att larma ut i en nödsituation. Sjöräddningssällskapet står för 70 procent av all sjöräddning i Sverige med 67 räddningsstationer längs hela vår kust och i de stora insjöarna. Vi får inga bidrag av staten utan är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer.

Med räddningsbåten Rescue Stina Sore placerad vid Skarholmen har Sjöräddningssällskapet i Uppsala verkat sedan 2010. Det har varit möjligt tack vare frivilliga insatser från cirka 30 personer som ställt upp dygnet runt under hela säsongen. Men det har också varit möjligt tack vare de gåvor och det stöd vi fått från flera båtklubbar och företag i regionen.

Vi utför sjöräddningsuppdrag i norra Mälaren, från Uppsala söderut till Stäket och västerut till Örsundsbro. Men vi gör också förebyggande utryckningar, vilket innebär att vi hjälper till även när läget ännu inte blivit akut. Det kan handla om bensinstopp, ett roder- eller rigghaveri eller något annat som för stunden är hanterbart, men som i nästa steg kan leda till en allvarlig situation med stort lidande och höga kostnader. Vårt mål är att räddningsbåten lämnar bryggan inom 15 minuter från larm, dygnet runt - oavsett väder. Det ställer stora krav på besättning, utrustning, båt och placeringen av våra stationer.

Vi vill tacka alla båtklubbar och företag som stöttat oss under 2014, vi hoppas att stödet från er kommer att finnas även under framtida säsonger!

Är du intresserad kan du ta kontakt med stationsansvarig Mats Norderfeldt.

Du når honom på:
Mobil 070-961 69 20
E-post rs.uppsala@ssrs.se

BOKEN OM MÄLAREN

BOKEN SEGLA MÄLAREN är inte bara en hyllning till Mälaren, utan också den enda guide man behöver över sjön. Vare sig man seglar, åker motorbåt, paddlar kanot eller färdas landsvägen.

Här finns strandhuggen vid Mälarens stränder och öar, från Stockholm till Köping, från Uppsala till Mariefred. Här finns den historiska tillbakablicken till vikingatid, stormaktstid och 1700-tal. Här finns sevärdheterna, hamnarna, sjökrogarna, båtklubbarna och deras uthamnar, författarna som skrivit om sjön, vad som händer på olika platser och praktiska tips.

Du köpa boken på kansliet. Priset är 220 kronor kontant.