Arbetsbefrielse

Arbetsbefrielse gällande vakttjänst (hamn & varv), Y-bomsläggning/upptagning medges:
1. Medlemmar som arbetat mer än 40 timmar enligt inlämnat aktivitetskort.
2. Kommittéföreträdare, fastighetsansvarig
3. Styrelseledamöter

Info inloggning medlemmar.pdf

Kurs förarintyg våren 2019

Hemställan från UMS valberedning

Allmänt
I egenskap av ideéll förening är UMS beroende av att medlemmarna engagerar sig i förvaltningen av sällskapet. Detta gäller så väl i styrelsearbetet som för arbetet i våra operativa verksamheter - hamn, varv, klubbholme och expedition. Givet detta har valberedningen att till årsmötet i februari presentera förslag på medlemmar som är intresserade och lämpliga att besätta de funktioner där omval, nyval eller fyllnadsval är aktuella.

Funktioner
Till årsmötet 2019 ska 3 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter väljas. Till detta kommer val gällande funktionerna varvschef, biträdande varvschef, intendent klubbholmen samt chef och biträdande chef för expeditionen.

Att anmäla intresse
Du som är intresserad av att under en period mer aktivt kunna påverka och arbeta för ditt och kamraternas båtliv kan anmäla intresse till Tommy Andersson (sammankallande i valberedningen) på mailadress parad335@icloud.com. Givetvis går det bra att kontakta vem som helst i valberedningen för att höra sig för om vad som förväntas för arbetet i respektive funktion.

Valberedningen består av

Jan Mård 0705 555630
Andreas Rönnholm 018 552020
Per Lindén 0702 586079
Tommy Andersson 0702 566655

Övrigt
UMS eftersträvar kontinuitet i verksamheten. Det är därför av värde att de medlemmar som i en framtid kan tänka sig stå till förfogande för en viss funktion anmäler detta redan nu. Berörd funktionär ges då möjligheten att introducera medlemmen i arbetet,varvid också erforderlig kompetens och tidåtgång m.m. klargörs.

Hälsningar.

Valberedningen

Kommittér:


Du som känner för att bilda t.ex en fest-kommitté eller dylikt hör gärna av dig. Kan gälla kräftskiva på Norsholmen, Öppen hamn och liknande

Byggnationer i hamnen:


Du som vill vara delaktig i att bygga nya B-bryggan, utedusch för sommarbruk samt nya kanotstället i hamnen gällande vissa dagar under 2018-2019 kan kontakta hamnkapten Benny via sms på nummer 0709-137000.
Inga speciella kunskaper gällande byggteknik krävs, den finns i hamnen när du  kommer.
Välkommen att hänga på att utveckla just ”DIN” hamn!
Mvh
Benny


2017-05-03 Broöppningar Fyrisån

Kansliet stänger – Expeditionen öppnar

2016-11-29
Som styrelsen meddelade på novembermötet  med vårt arbete att fullgöra UMS till att bli en ideell förening har styrelsen beslutat att UMS kansli och dess tjänst stänger från och med 30 november. Istället så öppnar vi nu UMS expedition som kommer att drivas helt ideellt.
Expeditionen kommer att vara öppen på onsdagar mellan 18.30 – 20.00 med början 30 november.
På expeditionstid kommer det finnas minst två klubbkompisar som kan hjälpa dig  tillrätta. Du är också välkommen ner bara för att snacka båt och ta en fika ihop. På Exp. kvällar är kaffet alltid varmt. Naturligtvis kan du som inte har möjlighet alltid maila in dina frågor och funderingar eller kontakta någon i styrelsen.

PS. Du vet väl om att bastun vintertid ligger i hamnen och kan nyttjas för vinterbad.

Varvets framtid

2016-09-01
Det är så att vi blir uppsagda från vårt stora varv och vi har därmed två vintersäsonger där vi får ligga kvar. Maj 2018 ska det vara rensat från allt material.
Vi jobbar nu på med att hitta en lösning med kommunen och kommer att ha en första träff i mitten av september. Vart nya varvet ska läggas är inte alls klart just nu men viss finns det olika lösningar.

2016-08-24
Du kanske lyssnade på P4 Uppsala idag vid 16-tiden (onsdag 24/8). Det som har framkommit är att vi kommer att få lov att flytta stora varvet. Detta har vi ju vetat om i många år och nu är det dags. Vad vi just vet är att vi har kommer att få ha båtarna kvar fram till våren 2018 (enligt Maria Gardfjell). Enligt Gardfjell så behöver reningsverket marken för att kunna byggas ut och få bättre rening.

Måndag 29/8 kommer vi att ha möte med Uppsala Vatten och kommunen för att starta dialogen. Vi ser det som positivt att vi nu är på gång och att vi får möjlighet att få ett nytt varv med allt vad det nu innebär. Det finns sedan tidigare förslag från USS, ESK och UMS på en lösning som vi troligen kommer att använda oss av.

Mer info kommer.

I det fall ni har funderingar ber vi er kontakta Johan Lindén (ordf.)

Övningsområde

2016-08-05
Vi håller just nu på med att bygga ett övningsområde vid en av våra vågbrytare. Tanken är att man ska kunna träna olika former av tilläggning som t ex bommar, boj, långskepps mm.

Invigning av bastun på Norsholmen

2016-07-06
Nu är bastun klar och ligger förtöjd ute på Norsan.
Kom ut och var med på invigningen 8 juli kl 19.00.


Brandbåten i vår hamn

2016-04-25
Styrelsen har beslutat att låta Uppsala Brandförsvar förtöja sin nya brandbåt hos UMS.
Bilden lånad av Utryckning Uppsala
Se fler bilder på Facebook

Bottenfärger

2016-04-13
Många medlemmar hör av sig med frågar om hur de ska göra med bottenmålningen inför sjösättningen till valborg.
Bakgrunden är följande, havs och vattenmyndigheten har de senaste åren fört en allt hårdare debatt kring kopparbaserade bottenfärger s.k., biocidfärger.
De menar att bottenfärgerna orsakar stora miljöutsläpp och ifrågasätter nyttan av att använda kopparbaserade bottenfärger i vatten där bl.a. UMS medlemmar har sina båtar.
HaV är inte en beslutande myndighet utan ger bara ut riktlinjer som sedan kommuner och andra myndigheter lutar sig mot.
Flera kommuner kring Mälaren men framförallt kring Stockholm har redan med hjälp av HaVs riktlinjer ändrat kraven gentemot båtklubbarna och i vissa fall kräver att bottenfärger innehållande biocider helt tas bort.


Invigningen av jubileumsåret.

2016-01-012
I lördags invigdes så vårt firande av klubbens 100 årsjubileum.
Det blev en kall kväll med ett 80-tal personer kom och det bjöds på bubbel och varm soppa. Göran Hammer höll ett tal där han bl a berättade om hur klubben startades. Med fanfarer från två trumpetare avtäcktes ett minnesmärke av Mikael Eriksson och Sören Apell samtidigt som sjöräddare tände vita bloss ute på C-bryggan.

Att tänka på inför och under säsongen.

Höga elkostnader, ni som nyttjar el på varv/hamn mer än för ”tillfälliga laddningar” – tag kontakt med kansliet och betala för den extra elförbrukning som gäller.

Se till att gånggrindar och körgrindar är stängda och låsta på varv/hamn, så obehöriga hålles utanför.

Efter sjösättning på varven, städa och plocka ihop ställningar m.m runt din plats.

Servicebryggorna är endast till för sjösättning/upptagning och tillfällig i- och urlastning. I övrigt måste kansliet meddelas omgående!!

Här kan du läsa mer om hur du kan skydda dig mot stölder av båt och material.
Skydda dig mot båtstölder

Sjöräddningssällskapets Sjöräddningsstation i Uppsala

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Över 1800 frivilliga, oavlönade sjöräddare ställer upp dygnet runt, året om, för att det ska finnas någon att larma ut i en nödsituation. Sjöräddningssällskapet står för 70 procent av all sjöräddning i Sverige med 67 räddningsstationer längs hela vår kust och i de stora insjöarna. Vi får inga bidrag av staten utan är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer.

Med räddningsbåten Rescue Stina Sore placerad vid Skarholmen har Sjöräddningssällskapet i Uppsala verkat sedan 2010. Det har varit möjligt tack vare frivilliga insatser från cirka 30 personer som ställt upp dygnet runt under hela säsongen. Men det har också varit möjligt tack vare de gåvor och det stöd vi fått från flera båtklubbar och företag i regionen.

Vi utför sjöräddningsuppdrag i norra Mälaren, från Uppsala söderut till Stäket och västerut till Örsundsbro. Men vi gör också förebyggande utryckningar, vilket innebär att vi hjälper till även när läget ännu inte blivit akut. Det kan handla om bensinstopp, ett roder- eller rigghaveri eller något annat som för stunden är hanterbart, men som i nästa steg kan leda till en allvarlig situation med stort lidande och höga kostnader. Vårt mål är att räddningsbåten lämnar bryggan inom 15 minuter från larm, dygnet runt - oavsett väder. Det ställer stora krav på besättning, utrustning, båt och placeringen av våra stationer.

Vi vill tacka alla båtklubbar och företag som stöttat oss under 2014, vi hoppas att stödet från er kommer att finnas även under framtida säsonger!

Är du intresserad kan du ta kontakt med stationsansvarig Mats Norderfeldt.

Du når honom på:
Mobil 070-961 69 20
E-post rs.uppsala@ssrs.se

Boken om Mälaren

BOKEN SEGLA MÄLAREN är inte bara en hyllning till Mälaren, utan också den enda guide man behöver över sjön. Vare sig man seglar, åker motorbåt, paddlar kanot eller färdas landsvägen.

Här finns strandhuggen vid Mälarens stränder och öar, från Stockholm till Köping, från Uppsala till Mariefred. Här finns den historiska tillbakablicken till vikingatid, stormaktstid och 1700-tal. Här finns sevärdheterna, hamnarna, sjökrogarna, båtklubbarna och deras uthamnar, författarna som skrivit om sjön, vad som händer på olika platser och praktiska tips.

Du köpa boken på kansliet. Priset är 220 kronor kontant.