Sjösättning 2018

Information om ert platsnummer finner ni på fakturan eller i varvsboden. Är du osäker, kontakta vice varvschefen.

KOM I GOD TID, minst 1 timme förre anvisad cirkatider och se till att båten är färdig för sjösättning med en
5 meters tamp i både för och akter.

Städning under och omkring båten ska var utförd innan båten lyfts.

Ställ i ordning och märk pallnings- och täckmaterial som ska ställas inom varvsområdet med namn, medlemsnummer och telefonnummer..  

ANSÖKAN OM VARVSPLATS INFÖR VINTERN 2018/2019
Alla med varvsplats kommer att få erbjudande om ny varvsplats. Sms angående kontraktsskrivning kommer att skickas ut.

UMS SJÖSÄTTNING VÅREN 2018
Observera att detta är preliminära datum. Våren i år är knepig


Fredagen 4/5
Start kl. 07.00 Platser: 114-124
Ca 09.30 Platser: 126-131
Ca 10.30 Platser: 90-96, 102-105, 108-112
Ca 13.00 Platser: 51-69


Lördag 5/5
Start kl. 07.00
Platser: 132-137, 151-154, 175-177
Ca 10.30 Platser: 142-149, 169-174, 80-89, 70-79


Söndag 6/5
Start kl. 07.00
Platser: 155-168, 179

OBSERVERA!!!
Tiderna är preliminära och beror på hur medlemmarna har förberett sina båtar, väder och
vind.
Var snälla och förbered följande:
• att skydds-täckningen är borttagen.
• eventuella distanser/skydd för skrovet finns på plats
• slingmärken utmärkta på skrovet
• 2 linor fastsatta. För och akter. Max 5 meter långa för att inte fastna i andra båtar vid
lyftet.
• Eventuella trailerbåtar lyfts i efter ök med varvscheferna.