Styrelsen för Upsala Motorbåtssällskap

Ordförande

Johan Lindén
Tel: 0703-71 11 68
Mail:  

”Projektledare för styrelsen”, inköp, post, kontakt med myndigheter, förbereder styrelsemöten och föreningsmöten.

Vice ordförande

Sören Apell
Tel: 0706-18 30 26
Mail:  soren[at]esmedical.se

Tillförordnade uppgifter ordförande, Bas K, Ungdomsmedlems skap, familjemedlems skap, Projektstyrning, Analytiker, Övningsbana, Medlemsinfo, Nya Medlemmar.

Kassör

Jan Stegrell
Tel: 070-598 23 18
Mail:

Bokföring, medlemsinbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt, post och ekonomiskt verksamhetsstöd.

Sekreterare / Informationsansvarig

Jan Lundeen
Tel: 0706-569506
Mail: janlun65[at]gmail.com


● fungera som sekreterare vid styrelse- och medlemsmöten
● upprätta och distribuera kallelser och dagordningar
● bistå ordföranden med författande av brev och övrig intern och extern korrespondens
● systematisera, administrera och upprätthålla sällskapets arkiveringsrutiner

Ledamot

Anna Bergström
Tfn: 0705-25 71 08
Mail:  bergstrom.aspvik[at]telia.com

Utbildningsansvarig och vice kassör.

Ledamot

Stefan Nordin
Tel: 0763-414547
Mail: stefan[at]driftab.se

All admin kring vaktföreskrifter, keycardsysstem, vaktbokning (ej ord.nattvakt), försäkringar, incidentrapporter.

Ledamot

Lennart Nilsson
Tel: 0702-32 19 03
Mail: lennart.nilsson56[at]gmail.com

Miljökontroller. Vice sekreterare. Administrerar Facebook (UMS - Upsala Motorbåtssällskap) samt denna hemsidan.

Suppleant

David Jonegård
Tel: 0739-485368
Mail: Jonegard85[at]live.se


Bistå samt stödja/avlasta övriga i styrelsen samt materielansvarig.

Suppleant

Johnny Gustavsson
Tel: 0703-134466
Mail: guson57[at]gmail.com

Bistå samt stödja/avlasta övriga i styrelsen.