2018-04-19 08:21

2018-04-19

Inför varvsflytten under maj: Alla som har en båt vid varvet måste märka sina saker tydligt med namn och telefonnummer efter sjösättningen. Saker som inte är märkta kommer att kastas i containern

Dagens UNT ang varvsflytten