2018-05-04 08:20

2018-05-04

Medlemmar som har båtar i kanotställningen i hamnområdet skall innan måndag 2018-05-07 ta bort dessa eftersom ställningen ska rivas.
Strömmen på bryggorna kopplas in på tisdag då elektrikern får nya elskåpet