2018-05-09 08:20

2018-05-09

På varvet finns nu 2 containrar för skräp. Den ena för brännbart och den andra för metall.