2018-07-15 08:17

2018-07-15

Men hallå? Någon har lånat batteriet i bastuflotten. Vänligen återställ det snarast