2018-08-23 08:14

2018-08-23

Denna underbara sommar tar ju tyvärr slut så småningom. Du som har varvplats på UMS, se upptagningstider här: Torrsättning OBS nya tider pga att jättemobilkranen ej fanns tillgänglig. T.ex är lyft till Lilla varvet framflyttat en vecka och Stora nya varvet startar lyftningen redan på fredagen