2018-09-07 08:12

2018-09-07

Plats 1-42 på stora varvet är uttagna för nattvakteri hösten 2018. Vill du välja datum kom till Expeditionen på onsdag 18:30 - 20:00. Annars blir du tilldelad ett datum
Y-bomsupptagning 2018-10-27 kl 9:00. Arbetsplikt för dig med båtplats D55 - D108. Se även Kalender