2018-09-10 08:11

2018-09-10

Hej Du med trailer på Lilla varvet. Din nya förvaring på Stora varvet är klar, flytta snarast. Ni som inte har en vinterplats där kan ställa den på ytan mellan nya stället och tälten

Alla ni som har master i UMS vintern 2018-19
Masterna ska under vintern förvaras i hamnen.
Stora master (långa och tunga) på servicebryggan.
Mindre master inne i hamnen på fastlandet.
Vi kommer att bygga bockar för att förvara masterna på
För UMS Per-Olof Forsblom
Mobil 0738 547070