2019-05-15 17:04

2019-05-15

Hej varvsliggare, Din varvsplats ska städas från sopor, färgburkar mm före 27 maj.
Trailers och uppställningsmaterial ska märkas med namn, medlnr o telefonnr
Hälsningar Åke och Uffe