2019-07-06 11:44

2019-07-06

Obs Stäket-bron är stängd pga reparation! För mer info se
https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Staket/