2020-02-17 18:52

2020-02-17

Hej UMS varvsliggare, Du måste kolla till Din båt på varvet! Den kraftiga blåsten har vält en båt. Många stöttor behöver justeras, blåsten vibrerar loss dem