2020-03-17 14:37

2020-03-17

Med tanke på rådande läge med Corona-pandemin öppnar inte Expeditionen nästa vecka utan håller stängt tills vidare. Frågor från medlemmar får skötas via mejl.