2020-03-20 07:02

2020-03-20 NATTVAKT VID VARVET OCH I HAMNEN

Den 31 mars upphör möjligheten att själv boka datum för nattvakt vid varvet och i hamnen. Allt för få av er berörda har hitintills utnyttjat denna möjlighet vilket leder till extra administrativ börda för oss som har att administrera de cirka 200 vaktnätterna. Om inte flertalet av er som är berörda själva bokar nattvakt i hamnen (Se info. på denna hemsida under fliken Hamn gällande vilka som är berörda.) kan det bli aktuellt att återgå till ett system där vi ansvariga hanterar fördelningen av nattvakter i dess helhet, vilket är förenat med betydligt mindre arbete.
Tommy Andersson