2020-05-15 06:30

2020-05-15

Du som har en mast liggandes på bryggan måste snarast ta bort densamma. Gäller även de på hamnplan. Det är stor snubbelrisk
mvh Hamnkaptenerna