2020-06-07 17:30

2020-06-07

Det är ett bränsleläckage med okänt ursprung som sprider sig i vår hamn. Var vänlig och kolla din egen båt snarast.
/Säkerhetsansvarig