2020-06-15 05:40

2020-06-15 Info om Expeditionen

Sommarstängt
Onsdag 24 juni är sista öppetkväll för expeditionen innan sommaruppehållet. Endast bokade tider gäller, se tidigare information på hemsidan.

Expeditionen öppnar därefter onsdag den 19 augusti.

Endast akuta ärenden kommer att hanteras under sommaruppehållet, skicka ett mail till kansliet@ums.se med ert ärende.
Återkopplingstid är upp till 2 dagar.