2020-07-16 20:40

2020-07-16

Hej varvsliggare,
Vi har precis skickat avi för din varvplats.
Betala i tid så att du inte förlorar din plats på varvet.
Se över stöttor, bockar, vaggar och ev vagnar