2020-08-04 16:10

2020-08-04

Sjöräddningen jobbar med installation av sin nya räddningsstation denna vecka. Därför en hel del byggtrafik.
Rampen kommer tidvis att hållas stängd