2020-08-29 08:55

2020-08-29 Bastuflotten

är nu tillbaka på Norsan. Pga rådande läge gäller strikta regler för användandet. Se Norsholmen för mer info