2020-09-02 11:10

2020-09-02 Varvet

Nu är det dags för städning på varvet. Gäller alla med båtplats där, även trailerbåtar.
Onsdag 9 sept kl 18. Vi ses