2020-09-22 10:34

2020-09-22 Hamnplan

På fredag 25 sept från lunch kommer det att vara begränsad framkomlighet på hamnplanen och till sjösättningsrampen. Detta pga virkeslastning. Virket ska användas för slutbygget av bryggan ute vid Norsan