2020-11-06 07:19

2020-11-06 Y-bomsupptagning (igen!)

Lördag den 14 november kl 9:00 ska de med båtplatser D109 - D124 samt E001 - E014 samlas i hamnen för att ta upp Y-bommar. Arbetsplikt gäller, se Avgifter vad det innebär om man uteblir.
Vid förra tillfället (utlyst 31 okt) kom 5 (FEM!?) personer av 35.