2020-12-30 19:02

2020-12-30 Sjösättning 2021

Varvschefen låter meddela att sjösättningen :-) blir 8-9 maj. Fler detaljer kommer senare