2021-01-13 08:34

2021-01-13 Sjösättning/Varvsvakt

Info om sjösättningen samt info om vakt på varvet se Varv.
Du som ska gå vakt på varvet kan alltså själv välja datum