Egenkontroll

Genom att skaffa sig ett webbaserat system för egenkontroll har Upsala MotorbåtsSällskap (UMS) nu full koll på samtliga dokument som rör allt från lagstiftning till riskanalyser, rutiner och checklistor. Klicka för större bild

Arbetsbefrielse

Arbetsbefrielse gällande vakttjänst (hamn & varv), Y-bomsläggning/upptagning medges:
1. Medlemmar som arbetat mer än 40 timmar enligt inlämnat aktivitetskort.
2. Kommittéföreträdare, fastighetsansvarig
3. Styrelseledamöter

Info inloggning medlemmar.pdf


Hemställan från UMS valberedning

Allmänt
I egenskap av ideéll förening är UMS beroende av att medlemmarna engagerar sig i förvaltningen av sällskapet. Detta gäller så väl i styrelsearbetet som för arbetet i våra operativa verksamheter - hamn, varv, klubbholme och expedition. Givet detta har valberedningen att till årsmötet i februari presentera förslag på medlemmar som är intresserade och lämpliga att besätta de funktioner där omval, nyval eller fyllnadsval är aktuella.

Funktioner
Till årsmötet 2019 ska 3 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter väljas. Till detta kommer val gällande funktionerna varvschef, biträdande varvschef, intendent klubbholmen samt chef och biträdande chef för expeditionen.

Att anmäla intresse
Du som är intresserad av att under en period mer aktivt kunna påverka och arbeta för ditt och kamraternas båtliv kan anmäla intresse till Tommy Andersson (sammankallande i valberedningen) på mailadress parad335@icloud.com. Givetvis går det bra att kontakta vem som helst i valberedningen för att höra sig för om vad som förväntas för arbetet i respektive funktion.

Valberedningen består av

Monika Karlsson 0702 - 82 90 61
Andreas Rönnholm 018 - 55 20 20
Per Lindén 0702 - 58 60 79
Tommy Andersson 0702 - 56 66 55

Övrigt
UMS eftersträvar kontinuitet i verksamheten. Det är därför av värde att de medlemmar som i en framtid kan tänka sig stå till förfogande för en viss funktion anmäler detta redan nu. Berörd funktionär ges då möjligheten att introducera medlemmen i arbetet,varvid också erforderlig kompetens och tidåtgång m.m. klargörs.

Hälsningar.

Valberedningen

Kommittér:


Du som känner för att bilda t.ex en fest-kommitté eller dylikt hör gärna av dig. Kan gälla kräftskiva på Norsholmen, Öppen hamn och liknande


2017-05-03 Broöppningar Fyrisån

Övningsområde

2016-08-05
Ett övningsområde finns vid en av våra vågbrytare. Tanken är att man ska kunna träna olika former av tilläggning som t ex bommar, boj, långskepps mm.

Att tänka på inför och under säsongen.

Höga elkostnader, ni som nyttjar el på varv/hamn mer än för ”tillfälliga laddningar” – tag kontakt med kansliet och betala för den extra elförbrukning som gäller.

Se till att gånggrindar och körgrindar är stängda och låsta på varv/hamn, så obehöriga hålles utanför.

Efter sjösättning på varven, städa och plocka ihop ställningar m.m runt din plats.

Servicebryggorna är endast till för sjösättning/upptagning och tillfällig i- och urlastning. I övrigt måste kansliet meddelas omgående!!

Här kan du läsa mer om hur du kan skydda dig mot stölder av båt och material.
Skydda dig mot båtstölder

Sjöräddningssällskapets Sjöräddningsstation i Uppsala

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Över 1800 frivilliga, oavlönade sjöräddare ställer upp dygnet runt, året om, för att det ska finnas någon att larma ut i en nödsituation. Sjöräddningssällskapet står för 70 procent av all sjöräddning i Sverige med 67 räddningsstationer längs hela vår kust och i de stora insjöarna. Vi får inga bidrag av staten utan är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer.

Med räddningsbåten Rescue Stina Sore placerad vid Skarholmen har Sjöräddningssällskapet i Uppsala verkat sedan 2010. Det har varit möjligt tack vare frivilliga insatser från cirka 30 personer som ställt upp dygnet runt under hela säsongen. Men det har också varit möjligt tack vare de gåvor och det stöd vi fått från flera båtklubbar och företag i regionen.

Vi utför sjöräddningsuppdrag i norra Mälaren, från Uppsala söderut till Stäket och västerut till Örsundsbro. Men vi gör också förebyggande utryckningar, vilket innebär att vi hjälper till även när läget ännu inte blivit akut. Det kan handla om bensinstopp, ett roder- eller rigghaveri eller något annat som för stunden är hanterbart, men som i nästa steg kan leda till en allvarlig situation med stort lidande och höga kostnader. Vårt mål är att räddningsbåten lämnar bryggan inom 15 minuter från larm, dygnet runt - oavsett väder. Det ställer stora krav på besättning, utrustning, båt och placeringen av våra stationer.

Vi vill tacka alla båtklubbar och företag som stöttat oss under 2014, vi hoppas att stödet från er kommer att finnas även under framtida säsonger!

Är du intresserad kan du ta kontakt med stationsansvarig Christopher Carlbom.

Du når honom på:
Mobil 031 - 761 42 23
Journummer: 0708 - 16 51 11
E-post rs.uppsala@ssrs.se

Boken om Mälaren

BOKEN SEGLA MÄLAREN är inte bara en hyllning till Mälaren, utan också den enda guide man behöver över sjön. Vare sig man seglar, åker motorbåt, paddlar kanot eller färdas landsvägen.

Här finns strandhuggen vid Mälarens stränder och öar, från Stockholm till Köping, från Uppsala till Mariefred. Här finns den historiska tillbakablicken till vikingatid, stormaktstid och 1700-tal. Här finns sevärdheterna, hamnarna, sjökrogarna, båtklubbarna och deras uthamnar, författarna som skrivit om sjön, vad som händer på olika platser och praktiska tips.

Du köpa boken på kansliet. Priset är 220 kronor kontant.