Ungdomsverksamhet

Ansvarig för ungdoms- och tävlingsverksamheten är
Gustaf Thulin
Tel: 0709 - 89 06 98
Mail:  gustaf.thulin@live.se