UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.


Vaktnatt varv våren 2018 sorterad på datum.pdf
Vaktnatt varv våren 2018 sorterad på medlnr.pdf

Du går vakt mellan 21 - 06


VARVSFLYTT

Upptagning och placering av båtar på nya varvet respektive oljedepån.docx
Varvsliggarens åtagande.docx
Varvschef är Åke Pettersson                  Vice Varvschef Bo Hubinette
Tel: 0708-60 29 35                                   Tel 0700-051294
Mail:  stjarnbyggen[at]gmail.com          bo.hubinette[at]telia.com

PARKERING VID VARVET
Se till att alla hjul på din bil står på asfalten när du parkerar nere vid varven.
Dessutom gäller 10 metersregeln vid korsningarna.
Om du inte gör detta finns en risk att du får böter.