UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

Vaktlista varv höst 2017.pdf
Du går vakt mellan 21 - 06

Varvschef är Åke Pettersson                  Vice Varvschef är vakant
Tel: 0708-60 29 35                             
Mail:  stjarnbyggen[at]passagen.se        

PARKERING VID VARVET
Se till att alla hjul på din bil står på asfalten när du parkerar nere vid varven.
Dessutom gäller 10 metersregeln vid korsningarna.
Om du inte gör detta finns en risk att du får böter.