2017-03-27 08:24

2017-03-27

Miljö i hamn och varv
Se uppdaterad länk under Miljöinformation/ Bottenfärger

Vaktpool
Är du intresserad att ingå i en vaktpool för att hjälpa dina klubbkompisar med vaktpass? Nu kan du skriva upp dig på listan "VAKTPOOL" som finns i klubbhuset

Ej nyttjande av hamnplats
Vill du veta hur du skall göra?
läs mer här Hamn