Nyheter

 • 2021-06-21 10:30

  2021-06-21

  Stockholms Hamn meddelar att Danviksbron inte går att öppna på grund av tekniskt fel
  Läs mer här: Danviksbron trasig

  info
 • 2021-06-20 09:01

  2021-06-20 Försäkringsuppgifter i BAS-K

  Viktig information till hamnliggare

  Bakgrund
  Efter båtbranden i UMS hamn 2021-06-18 har stickprovskontroller gjorts varvid det konstaterats att flera av oss hamnliggare inte fyllt i uppgifter i Bas-K gällande byte av båt och/eller försäkringsbolag och försäkringsnummer. En förutsättning för att få förtöja båt i UMS hamn är att den är försäkrad.
  Åtgärd
  I syfte att komma tillrätta med angivna brister ska berörda senast 2021-06-26 uppdatera Bas-K med uppgifter om båt, försäkringsbolag och försäkringsnummer. De som misslyckas med att uppdatera Bas-K kan ta en kopia av försäkringsbeskedet och lägga det i brevlådan vid klubbhuset.
  De båtar för vilka begärda uppgifter saknas efter 2021-06-26 kan komma att avvisas från hamnen.

  Jan Stegrell, säkerhetschef
  Benny Bohlin, hamnkapten

  info
 • 2021-06-09 13:55

  2021-06-09 Sjömacken

  På förekommen anledning: det är ABSOLUT RÖKFÖRBUD VID SJÖMACKEN i hamnen!!

  info
 • 2021-06-04 11:01

  2021-06-04 Rampen i hamnen

  Under racerbåtsprovardagen den 19 juni mellan kl 8 - 16 kommer rampen i hamnen att vara avstängd och parkeringen delvis avspärrad enligt bild

  info
 • 2021-05-28 07:31

  2021-05-28 Mer info om Vårmöte 2021

  Mer information angående nämnda möte finns här Information

  info
 • 2021-05-25 13:34

  2021-05-25 Regn!

  SMHI "lovar" mycket regn närmaste dagarna och våra hamnchefer och Sjöräddningen tipsar om att kolla till sina båtar så självläns o.dyl funkar.
  Se även Sjöräddningen Uppsala

  info
 • 2021-05-24 06:15

  2021-05-24 Inställt vårmöte

  Pga pandemin ställs detta möte in. Se Information för mer info

  info
 • 2021-05-21 06:44

  2021-05-21 Åka med i tävlingsbåt

  Den 19 juni kl 10 - 17 är det UMS Test och Tune dag då man efter anmälan kan få åka med i en tävlingsbåt och/eller själv testa att köra ungdomsbåten. Vi söker även funktionärer till denna begivenhet. Se mejl för mer info

  info
 • 2021-05-17 14:44

  2021-05-17

  Söndagen den 23:e mellan kl 13 - 15 håller brandkåren och sjöräddningen övning i vår hamn.

  info
 • 2021-05-09 11:35

  2021-05-09 Städkväll på varvet

  Tack alla som deltog i sjösättningen!
  Städkväll på varvet den 18 maj från kl 18 för dig som har varvsplats.
  Städning av egen varvsplats och runtomkring dito.
  OBS att detta är obligatorisk arbetsplikt.
  /Varvschefen

  info
 • 2021-04-30 08:54

  2021-04-30 Snart sjösättning :-)

  Hej UMS varvsliggare,
  Tänk på att även om du har planerad sjösättning på söndagen så kan det ske redan på lördagen. Dvs se gärna till att vara klar med båten.
  Mvh/Varvschefen och "personalen" dvs de frivilliga eminenta personer som jobbar för din skull på sin fritid

  info
 • 2021-04-16 09:27

  2021-04-16

  Ny information om hamnvakt 2021, se Hamn

  info
 • 2021-04-05 16:53

  2021-03-05 Iläggning av Y-bommar

  Lördag den 24 april kl 9:00. Arbetsplikt gäller för er med båtplatser H-055 - H-084

  info
 • 2021-02-21 10:33

  2021-02-21 Till årsmötet

  Detta är länken till årsmötet 2021 tisdag 23 febr kl 18:30 https://tv.streamfabriken.com/upsala-motorbatsallskap-arsmote-2021

  info
 • 2021-02-19 07:53

  2021-02-19 Nattvakt 2021

  Information om nattvakt i hamnen 2021 finns här Hamn. Kolla om Du ska gå och välj själv datum

  info
 • 2021-02-15 11:30

  2021-02-15 Valberedningens förslag

  Funktion Namn Period Typ av val

  Ordförande Tommy Andersson 2 år Nyval
  Sekreterare Marie Nähl 1 år Fyllnadsval

  Ledamot 2 Lars Andersson 2 år Nyval
  Ledamot 3 Sören Apell 2 år Omval
  Ledamot 4 William Zindrou 2 år Nyval

  Suppleant 1 Tony Stenson 1 år Nyval
  Suppleant 2 Daniel Perry 1 år Nyval

  Revisor 1 Tobias Linde 2 år Nyval
  Revisorsuppleant Arash Adib 1 år Omval

  C Expeditionen Peter Blixt 2 år Omval
  Vice C Expeditionen Bengt Yngvesson 1 år Fyllnadsval

  Chef Hamnen Benny Bohlin 2 år Omval

  Chef Varvet Andreas Rönnholm 2 år Nyval

  Chef Norsholmen Helena Jelséus 2 år Nyval
  Vice C Norsholmen Mikael Bergström 1 år Fyllnadsval

  Valberedning 4 ledamöter. Föreslås och väljs av årsmötet

  info
 • 2021-01-27 11:16

  2021-01-27 editerad 2021-02-12

  Kallelse till digitalt årsmöte
  Tisdagen den 23 februari klockan 18:30
  För att kunna vara aktiv i årsmötet samt delta i eventuella omröstningar måste
  medlem anmäla sig till anmalan@ums.se senast 19 februari.
  Det är endast huvudmedlem som har rösträtt.
  Samtliga medlemmar kommer att kunna följa årsmötet via en hemsida direkt.
  Länken publiceras på vår hemsida och FaceBook.
  Se mer info i Kalender där det nu finns Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021

  info
 • 2021-01-24 13:57

  2021-01-24 Info hamnplatser

  Ny info angående kö till och byte av hamnplats se Hamn, under "Meddelande - Hamnplatser"

  info
 • 2021-01-13 08:34

  2021-01-13 Sjösättning/Varvsvakt

  Info om sjösättningen samt info om vakt på varvet se Varv.
  Du som ska gå vakt på varvet kan alltså själv välja datum

  info
 • 2021-01-13 08:04

  2021-01-13 Bastun

  Uppdaterade regler för bastun i Hamn och på Norsholmen finns under respektive flik

  info
 • 2020-12-30 19:02

  2020-12-30 Sjösättning 2021

  Varvschefen låter meddela att sjösättningen :-) blir 8-9 maj. Fler detaljer kommer senare

  info
 • 2020-11-16 16:50

  2020-11-16 Höstmötet

  Alla kan följa Höstmötet 2020-11-24 kl 18:30 via webblänk som skickats ut.
  Vill du ha möjlighet att rösta måste du:
  1) Se till att medlemsregistret innehåller aktuellt mobilnummer. Detta sköter medlemmarna själva. Instruktion finns här Information och nyheter
  2) Senast fredag kl 18.00 skicka  mail till anmalan@ums.se som innehåller namn och medlemsnummer. Ni som redan har skickat in anmälan behöver inte göra det igen.
  Mvh
  Styrelsen

  info
 • 2020-11-10 09:30

  2020-11-10 Höstmötet 2020-11-24

  Kolla din mejlbox, dagordning/kallelse har skickats ut. Har du inte fått något så kolla att du har rätt mejladress i Bas-K. Mer info finns här Kalender

  info
 • 2020-11-06 07:19

  2020-11-06 Y-bomsupptagning (igen!)

  Lördag den 14 november kl 9:00 ska de med båtplatser D109 - D124 samt E001 - E014 samlas i hamnen för att ta upp Y-bommar. Arbetsplikt gäller, se Avgifter vad det innebär om man uteblir.
  Vid förra tillfället (utlyst 31 okt) kom 5 (FEM!?) personer av 35.

  info
 • 2020-10-13 06:52

  2020-10-13 Expeditionen

  Sista ordinarie öppettid för 2020 är onsdag 14 okt. Extra öppettider 4 nov, (inställt) 25 nov samt 9 dec. Se Expeditionen för mer info

  info
 • 2020-10-07 07:03

  2020-10-07 Höstmöte 24 nov

  Dags för årets höstmöte. Pga rådande läge måste man föranmäla sig i år. Se info här Kalender under November

  info
 • 2020-10-01 06:27

  2020-10-01 Upptagning av Y-bommar

  Följande båtplatser har arbetsplikt för att ta upp Y-bommar
  D109 - D124
  E001 - E014
  Pga en elbesiktning som ska utföras på bryggorna är inget datum bestämt ännu
  ÄNDRING: datum är bestämt till 31 oktober kl 9, se Kalender för mer info

  info
 • 2020-09-22 10:34

  2020-09-22 Hamnplan

  På fredag 25 sept från lunch kommer det att vara begränsad framkomlighet på hamnplanen och till sjösättningsrampen. Detta pga virkeslastning. Virket ska användas för slutbygget av bryggan ute vid Norsan

  info
 • 2020-09-22 09:04

  2020-09-22 Egenkontroll

  Genom att skaffa sig ett webbaserat system för egenkontroll har Upsala MotorbåtsSällskap (UMS) nu full koll på samtliga dokument som rör allt från lagstiftning till riskanalyser, rutiner och checklistor. Se Information och nyheter för mer info

  info
 • 2020-09-15 07:52

  2020-09-15 Distanskurs Förarintyg båt

  OBS FULLBOKAD!
  Gratis om du är max 18 år!
  Se info i Kalender under November

  info
 • 2020-09-08 13:36

  2020-09-08 Hamnplan

  På fredag förmiddag 11 sept kommer det vara begränsad framkomlighet på hamnplanen och till sjösättningsrampen.

  info
 • 2020-09-03 10:58

  2020-09-03 Mastförvaring vintern 2020-2021

  Tiden för att ta av masterna närmar sig.
  Bockar kommer att placeras ut från mitten av september.
  Låga bockar på servicebryggan och högre bockar på hamnplan hitom sjöräddningens nya hus.
  Stora master ska placeras på servicebryggan och de något mindre masterna på hamnplan.
  Alla master ska vara tydligt märkta med medlemsnummer, namn och mobilnummer.
  Alla master ska ha väl surrade vantar (vajrar) och surrade vantspridare dikt an masten.
  Mastansvarig
  Per-Olof Forsblom 3685
  Mobil 0738 547070

  info
 • 2020-09-02 11:10

  2020-09-02 Varvet

  Nu är det dags för städning på varvet. Gäller alla med båtplats där, även trailerbåtar.
  Onsdag 9 sept kl 18. Vi ses

  info
 • 2020-08-29 08:55

  2020-08-29 Bastuflotten

  är nu tillbaka på Norsan. Pga rådande läge gäller strikta regler för användandet. Se Norsholmen för mer info

  info
 • 2020-08-28 11:47

  2020-08-28 Båtupptagning/vakt på varvet

  Nu finns tider för höstens båtupptagning Kalender samt info om vaktnätter på varvet Varv

  info
 • 2020-08-23 14:43

  2020-08-23 Hamnen

  LAGAD!
  Septiktömmningspumpen är trasig. Nya delar är beställda.
  Någon har använt den på ett felaktigt sätt så impellern har smält.
  Läs instruktionerna vid användning!

  info
 • 2020-08-23 14:42

  2020-08-23 Norsholmen

  Bryggan längst in är avstängd pga renovering.

  info
 • 2020-08-17 06:31

  2020-08-17

  Expeditionen öppnar åter onsdag den 19 augusti.
  Tidsbokning även under hösten med skillnaden att sista tid är 19:45.
  Tid bokas via mail till kansliet@ums.se
  Det är inte möjligt att boka unik tid.
  Se även Expeditionen

  info
 • 2020-08-12 05:23

  2020-08-12

  Följande medlemmar ska gå vakt på varvet fr.o.m fredag 2 okt t.o.m lördag 17 okt:
  1656 1803 2047 2103 2185 2226 2705 2762 2840 2948 3279 3394 3403 3440 3471 3542 3563 3582 3681 3693 3737 3755 3786 3939 3947 4044 4059 4061 4146 4231 4521 4543
  Reserver:
  3044 3574 3827 3923 4187

  info
 • 2020-08-04 16:10

  2020-08-04

  Sjöräddningen jobbar med installation av sin nya räddningsstation denna vecka. Därför en hel del byggtrafik.
  Rampen kommer tidvis att hållas stängd

  info
 • 2020-07-16 20:40

  2020-07-16

  Hej varvsliggare,
  Vi har precis skickat avi för din varvplats.
  Betala i tid så att du inte förlorar din plats på varvet.
  Se över stöttor, bockar, vaggar och ev vagnar

  info
 • 2020-07-11 20:01

  2020-07-11

  info
 • 2020-07-03 06:22

  2020-07-03 Hamnregler

  Se länk under Hamn

  info
 • 2020-06-30 12:08

  2020-06-30 Övergiven gummibåt

  Du som äger denna båt måste omedelbart ta bort den
  /Säkerhetsansvarig

  info
 • 2020-06-30 06:58

  2020-06-30 Medlemsansökan under sommaren

  Expeditionen är sommarstängd och din medlemsansökan behandlas först 12 augusti i turordning.
  Mejla den till kansliet@ums.se eller lägg den i vår brevlåda på klubbhuset

  info
 • 2020-06-25 18:54

  2020-06-25 Vaktbolag fre-sön i hamnen

  Från fre - söndag kommer ett vaktbolag att kolla om du är behörig för att få beträda våra bryggor och använda rampen. Dvs har en tag och/eller kan visa att du är medlem.
  Stäng stora grinden när du kört in eller ut då den annars står öppen 2 minuter och fortsätter att stå öppen en ny 2-minuters period varje gång någon passerar sensorn. Och var restriktiv med att hålla upp lilla grinden för okända.
  Detta pga att många utomstående har börjat beträda våra bryggor och vill använda vår ramp efter båtexplosionen som blockerat kommunens ramp på andra sidan.
  /Säkerhetsansvarig

  info
 • 2020-06-24 19:41

  2020-06-24 Båtexplosion vid Skaris

  Tänk på risker med bränsle- eller gasol-ångor. Har du en bensin-inombordare så måste motorutrymmet vädras via motorrumsfläkt 1-2 minuter innan start. Har du en gasolinstallation se till att den är tät och säker.

  Båtexplosion vid Skaris

  info
 • 2020-06-18 11:32

  2020-06-18 Hamnplatser

  Ny info angående administration av båtplatser under sommaren, se Hamn

  info
 • 2020-06-15 05:40

  2020-06-15 Info om Expeditionen

  Sommarstängt
  Onsdag 24 juni är sista öppetkväll för expeditionen innan sommaruppehållet. Endast bokade tider gäller, se tidigare information på hemsidan.

  Expeditionen öppnar därefter onsdag den 19 augusti.

  Endast akuta ärenden kommer att hanteras under sommaruppehållet, skicka ett mail till kansliet@ums.se med ert ärende.
  Återkopplingstid är upp till 2 dagar.

  info
 • 2020-06-07 17:30

  2020-06-07

  Det är ett bränsleläckage med okänt ursprung som sprider sig i vår hamn. Var vänlig och kolla din egen båt snarast.
  /Säkerhetsansvarig

  info
 • 2020-05-17 17:19

  2020-06-05

  Hej all UMS are !🛥🛥🛥
  Pappa o jag tycker det är underbart att ni tillbringar tid på sjön & ute i friska luften!
  Vi har ju lämnat ett erbjudande till Er på 25 % på PelleP kollektionen som vi tagit in pga tappad försäljning i konfektion i dessa konstiga tider vi alla lever i!  Men nu tänkte vi premiera er med  25 % rabatt tom 18/6 på allt vi har hemma! Du behöver kanske ngt annat än nya shorts... Vi har ju satsat på damkläder från Sebago & Pelle P så jag tror att ni alla hittar ngt!  Uppge ditt bryggnr & UMS !
  Varmt välkomna till Rolans Herrmode
  Sjökram Camilla & Roland
  www.rolansherrmode.se

  Med vänlig hälsning
  Best Regards

  Camilla Liljegren Lundell
  Rolans Herrmode
  Dragarbrunnsgatan 32
  S- 753 20 Uppsala

  +4618129200
  rolansherrmode@telia.com

  info
 • 2020-05-16 06:58

  2020-05-16 Vårmötet 2020 är inställt

  Myndigheterna har beslutat om att inga möten med fler än 50 personer får genomföras för att minimera smittrisken i den pågående Coronapandemin.
  UMS styrelse har beslutat att ställa in vårmötet och i stället informera om läget i klubben genom ett nyhetsbrev som finns här Kalender under Maj

  Läs mer om ställningstaganden gällande pandemin nedan 2020-05-14

  info
 • 2020-05-15 06:30

  2020-05-15

  Du som har en mast liggandes på bryggan måste snarast ta bort densamma. Gäller även de på hamnplan. Det är stor snubbelrisk
  mvh Hamnkaptenerna

  info
 • 2020-05-14 06:16

  2020-05-14

  Information /svar  från UMS.
  Corona-viruset som nu sprids över hela världen har påverkat oss alla på fler än ett sätt. I Sverige har Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationer till myndigheter, företag, ideella föreningar och till privatpersoner. För att den svenska smittskyddshanteringen ska fungera krävs en hög grad av folklig acceptans. Det är var och ens ansvar att bidra till att minska smittspridningen så att samhället kan öppna upp igen snarast.
  Det är uppoffringar som görs här och nu, och som var för sig bidrar till ett snabbare stopp för pandemin så att vi senare kan återgå till de normala liv som vi saknar. Det önskar vi alla kan ske så snart som möjligt.
  Vi har i styrelsen diskuterat på vilka sätt vi kan dra vårt strå till stacken, och vi har enhälligt beslutat om en rad åtgärder:
  - Skyltar för att påminna om vikten av social distansering har satts upp
  - Rutiner för vårens arbete med sjösättning och annat arbete har uppdaterats för att begränsa smittspridningen. Här har vi i mångt och mycket lutat oss mot rekommendationerna från Svenska Båtunionen: https://batunionen.se/aktuellt/generella-rad/
  - Expeditionen har begränsat sina öppettider och är endast öppen för förbokade besök  
  - Bastun på Norsholmen är tills vidare stängd och har flyttats

  Det finns inte en generell mall för att minska smittspridningen som alla båtklubbar, eller andra medlemsorganisationer, kan använda. Detta eftersom alla har olika förutsättningar att upprätthålla social distansering eller god hygienkontroll. Upsala Motorbåtssällskap har tyvärr inte möjlighet att garantera sina medlemmar att bastun desinficeras regelbundet. Våra utrymmen på Norsholmen saknar därutöver varmvatten för att kunna rengöras till den nivå som den nuvarande situationen kräver. Badinrättning Fyrishov har sett om sitt förfarande vid bastubad. En bastu som normalt tar 25 personer får det maximalt vara 4 personer i och bastun saneras med hetvattenstvätt samt desinficeras och tvättas 3 gånger dagligen. Också Skärgårdsstiftelsen håller sina mycket uppskattade bastur stängda, med hänvisning till den pågående Corona-epidemin. Även andra båtklubbar i vårt närområde har beslutat att tills vidare stänga sina bastur.
  Styrelsen är vald av medlemmarna för att tillgodose våra gemensamma intressen av en välfungerande och trivsam båtklubbsverksamhet. Vi har därför varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare för att utvärdera riskerna i vår verksamhet, så att verksamheten kan fortsätta på ett säkert, om än tillfälligt begränsat, sätt. Vi utvärderar löpande riskerna i verksamheten givet smittspridningen i samhället i stort.
  Just nu är det svårt att leva som förut, men genom att ta det säkra före det osäkra minskar vi gemensamt smittspridningen så att vi snabbare kan återgå till det normala liv som vi alla saknar.

  Vänligen
  Styrelsen

  info
 • 2020-05-07 15:18

  2020-05-07 Bastun

  Bastun på Norsholmen stävar mot hamnen pga. omständigheterna som råder nu. Det handlar om omtanke till våra medlemmars bästa när det gäller detta virus som härjar världen över just nu och dagligen skördar en massa liv. Styrelsen har beslutat den 4 maj att stänga bastun och transportera den till hamnen omgående och att hålla bastun stängd tills vidare. Det kanske handlar om veckor, månader eller vad som nu krävs. Bastun kommer att finnas kvar och öppnas igen så fort det är möjligt.

  Vänligen

  Styrelsen

  info
 • 2020-05-07 13:13

  2020-05-07 Hamnvakt

  Vaktlistan för hamnen är uppdaterad, se Hamn

  info
 • 2020-05-07 12:42

  2020-05-06

  Expeditionen återöppnar från onsdag den 6 maj, dock gäller detta enbart ärenden med förbokade besök. För mer info se Expeditionen

  info
 • 2020-04-24 07:23

  2020-04-24

  Expedition öppnar på onsdagskvällar från 6 maj men endast förbokade tider. Se Expeditionen

  info
 • 2020-04-19 17:31

  2020-04-19 Sjösättning från varv

  Flera har hört av sig och undrat om UMS har någon information beträffande Corona.
  UMS följer myndigheternas rekommendationer.
  Det innebär inget hinder att genomföra sjösättningar som vanligt.
  Dock skall riskpersoner eller de som är lite krassliga hålla sig borta.
  Vi kommer att begränsa rörelseutrymmet för medlemmarna så att vi kan hålla behörigt
  avstånd (2 m) till varandra. Klubblokaler och maskinhall vid varvet kommer endast att vara
  tillgängligt för arbetande funktionärer.
  Båtägaren får vänta vid eller i sin båt. När funktionärerna anländer skall båtägaren
  omgående förflytta sig till sjösättningsplats för att ta emot sin båt.
  Hjälps vi åt så underlättar vi arbetet för alla – och minimerar smittspridning!
  Länk till Folkhälsomyndigheten

  info
 • 2020-04-17 06:45

  2020-04-17 Hamnvakt

  Nu finns listor på hamnvakter för sommaren 2020, se Hamn

  info
 • 2020-04-12 16:56

  2020-04-12

  Vid utskick av påminnelser i söndags gick det även felaktigt till ett antal
  medlemmar.
  Vi ber om ursäkt och ber er bortse från dessa!
  Är du osäker på om du har erlagt avgift eller ej så kan du logga in på
  bas.batunionen.se (anvisning finns på ums.se) för att undvika dubbelbetalning.
  Uppgifterna finns där ett antal dagar (1 vecka) efter betalning.
  Orsaken till varför det hände är okänd men UMS har rapporterat ett fel till
  programleverantören.
  /Sekreteraren

  info
 • 2020-04-08 07:26

  2020-04-08

  Råd från Svenska Båtunionen inför sjösättning mm
  https://batunionen.se/aktuellt/generella-rad/

  info
 • 2020-04-02 14:59

  2020-04-02 Vakt varv våren 2020

  Se info om datum och vaktpass under Varv

  info
 • 2020-03-26 14:17

  2020-03-26 Iläggning av Y-bommar

  Ny info för dig med arbetsplikt för iläggning av Y-bommar, se Kalender för mer info

  info
 • 2020-03-20 07:04

  2020-03-20 TILLDELNING AV HAMNPLATSER OCH ANDRAHANDSUTHYRNING

  Inför den kommande säsongen har hitintills cirka 60 hamnplatser hanterats avseende byten och nytilldelning. I skrivande stund, 19 mars, är samtliga hamnplatser uthyrda förutom 2 platser med en bredd om 2 meter och lika många med bredden 2,5 meter. Till 2-metersplatserna finns inga sökande och till 2,5-metersplatserna har de medlemmar som står i kö tackat nej.
  Fler hamnplatser kommer att ledigställs under våren/försommaren i och med att båtar säljs. Dock i betydligt mindre antal än de 60 platser som hitintills hanterats.
  För er som vill ha en hamnplats men inte tilldelas sådan inför eller under säsongen 2020 kommer andrahandsuthyrningen att fungera på exakt samma sätt som förra säsongen. Premisserna för andrahandsuthyrning står att läsa om på denna hemsida under fliken Hamn.
  Tommy Andersson

  info
 • 2020-03-20 07:02

  2020-03-20 NATTVAKT VID VARVET OCH I HAMNEN

  Den 31 mars upphör möjligheten att själv boka datum för nattvakt vid varvet och i hamnen. Allt för få av er berörda har hitintills utnyttjat denna möjlighet vilket leder till extra administrativ börda för oss som har att administrera de cirka 200 vaktnätterna. Om inte flertalet av er som är berörda själva bokar nattvakt i hamnen (Se info. på denna hemsida under fliken Hamn gällande vilka som är berörda.) kan det bli aktuellt att återgå till ett system där vi ansvariga hanterar fördelningen av nattvakter i dess helhet, vilket är förenat med betydligt mindre arbete.
  Tommy Andersson

  info
 • 2020-03-17 14:37

  2020-03-17

  Med tanke på rådande läge med Corona-pandemin öppnar inte Expeditionen nästa vecka utan håller stängt tills vidare. Frågor från medlemmar får skötas via mejl.

  info
 • 2020-03-10 11:35

  2020-03-10

  Klubbdag på Hjertmans torsdag 2 april. Se Kalender för mer info
  OBS INSTÄLLT!

  info
 • 2020-02-17 18:52

  2020-02-17

  Hej UMS varvsliggare, Du måste kolla till Din båt på varvet! Den kraftiga blåsten har vält en båt. Många stöttor behöver justeras, blåsten vibrerar loss dem

  info
 • 2020-02-05 08:41

  2020-02-05

  Medlemmar som ska vakta varvet våren 2020
  697  1013 1688 1975 2185 2321 2543 2736 2831 2963 2977 2987 3120 3209 3234 3357 3418 3534 3658 3693 3816 3835 3839 3853 3943 3960 3965 4009 4049 4295 4346 4354 4399 4408 4417 4443 4462 4491 4498 4544 4561 4567
  Se Varv för mer info

  info
 • 2020-01-28 07:53

  2020-01-28

  Ny info angående läget i hamnplats-kön säsongen 2020, se Hamn

  info
 • 2020-01-25 20:21

  2020-01-25

  Ny info angående nattvakt 2020 i hamnen. Se Hamn

  info
 • 2020-01-22 08:53

  2020-01-22

  Extraöppet på Expeditionen 26 febr och 11 mars. Öppnar för säsongen 25 mars.
  Se även Kalender

  info
 • 2020-01-10 11:13

  2020-01-10

  Torsdag 27 Februari 2020
  Årsmöte på restaurang Palazzo vid Skaris kl 18:30. Fika från 18:00.  Välkommen!

  info
 • 2020-01-03 08:05

  2020-01-03 Vakt på varvet

  Ny info finns under Varv

  info
 • 2019-11-28 06:40

  2019-11-28

  Varmt välkommen på glögg-mys i klubbstugan 15 december kl 15

  info
 • 2019-11-13 07:41

  2019-11-13 Hamnplatser

  Info angående köplats till hamnen 2020, se Hamn

  info
 • 2019-11-06 19:35

  2019-11-06

  Höstmöte 27 nov kl 18:30 (fika från 18:00) på Restaurang Palazzo, Skarholmen. Se dagordning här Kalender

  info
 • 2019-10-19 14:24

  2019-10-19

  Lördag 26 oktober tas Y-bommarna upp. Du som har en båt ligger kvar på D, E eller F-bryggan (flytande delen) måste flytta på densamma. Annars blir det höga böter och det är väl onödigt

  info
 • 2019-10-11 10:22

  2019-10-11 Varvet

  Du som har en båt på varvet:
  Medlnr Namn Tel.nr ska sitta synligt vid din båt. Om inte aviseras en avgift på 300:-
  Mvh Åke och Ulf

  info
 • 2019-10-11 10:20

  2019-10-11 Fyrisån avstängd

  Kära UMS!

  För tredje året i rad anordnar Uppsala akademiska roddarsällskap (UARS) en roddtävling så här på höstkanten - Head of Fyris. I samband med detta kommer Fyrisån vara avlyst mellan Flottsund och Ultuna att från kl 12.00 till kl 14.00, lördagen den 19/10. Detta efter beslut av länstyrelsen.
  Sprid gärna info bland eventuellt berörda medlemmar.

  Med vänlig hälsning
  /Erik Lewin
  Säkerhetsansvarig för Head of Fyris 2019

  info
 • 2019-10-03 09:37

  2019-10-03

  Y-bommarna ska tas upp den 26 oktober med start kl 9. Arbetsplikt för dig med plats D109 - D124 och E001 - E034. Se även Kalender

  info
 • 2019-09-26 07:10

  2019-09-26 Expeditionen

  Observera att 16 oktober är sista öppna onsdagskvällen för säsongen 2019

  info
 • 2019-09-13 06:10

  2019-09-13

  Snart dags för upptagning på varvet :-(
  Ni som har plats på varvet se info vad DU ska förbereda inför Torrsättning samt tider för nattvakter på vårt Varv

  info
 • 2019-09-04 08:49

  2019-09-04

  UNT intervjuar vår ordförande Johan angående skrotbåten Skeppet
  https://www.unt.se/nyheter/uppsala/skeppet-orsakar-problem-for-batklubb-5398353.aspx

  info
 • 2019-09-03 05:28

  2019-09-02

  P4 Uppland intervjuar våra varvschefer Åke och Uffe angående skrotbåten Skeppet
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7291515

  info
 • 2019-09-02 14:57

  2019-09-02

  Arbetsdag på Norsan på lördag 14 sept med start kl 9. Anmäl dig gärna till Pelle via SMS 0706-000834. UMS bjuder på hamburgare och korv + läsk. Medtag eget fika.
  Välkommen önskar intendenterna Pelle/Lelle
  PS Aktivitetskort gäller såklart, max 5 timmar

  info
 • 2019-08-19 05:14

  2019-08-19

  Rampen kommer vara stängd på lördag 24/8 mellan 10-17 pga öppen hamn med racerbåtar. Kom och prova på!
  Vill samtidigt nämna att fågelbekämpning med skyddsjakt är påbörjad

  info
 • 2019-08-15 06:40

  2019-08-15

  Lördagen den 24 Augusti har vi prova-på-dag nere i hamnen mellan 12-16 där man kan få chansen att åka med i en tävlingsbåt!
  Är man under 18 år och vill åka måste man ha målsmans tillstånd.
  Ut över att få chansen att åka och se häftiga båtar kommer man kunna ställa frågor om man har tankar eller är sugen på att börja tävla.

  Välkomna så ses vi!

  info
 • 2019-08-15 06:30

  2019-08-15

  Nu finns preliminära tider för båtupptagning, se Torrsättning

  info
 • 2019-08-06 07:00

  2019-08-06

  Bussresa till Allt på sjön 1 september, se Kalender under September för anmälan

  info
 • 2019-08-05 09:48

  2019-08-05

  Påminnelse om kräftskiva (knyt) på vår klubbholme Norsholmen nu på lördag 10:e augusti med start kl 18.  VÄLKOMMEN!

  info
 • 2019-08-01 15:57

  2019-08-01

  Ni som ska gå vakt på varvet i höst har fått ett mejl med instruktioner för att själva kunna boka vaktnatt. Väljer man inte själv datum blir man tilldelad ett.

  info
 • 2019-07-13 06:44

  2019-07-13

  Fortsatta problem med Stäket-bron, se länken nedan

  info
 • 2019-07-09 14:51

  2019-07-09

  Stäket-bron fungerar igen!

  info
 • 2019-07-06 11:44

  2019-07-06

  Obs Stäket-bron är stängd pga reparation! För mer info se
  https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Staket/

  info
 • 2019-07-01 14:53

  2019-07-01

  Hjärtstartare finns nu även vid vår klubbholme Norsholmen. Den sitter på väggen inne i bastuflotten.

  info
 • 2019-06-28 13:04

  2019-06-28 Hjärtstartare

  Finns nu i hamnen inne i klubbstugan. Den sitter på väggen vid pentryt

  info
 • 2019-06-23 15:22

  2019-06-23

  Sommarstängt på Expeditionen  
  Nu på onsdag 26 juni är sista dagen vi har öppet. Öppnar åter 14 augusti. Vid akuta ärenden kontakta Expeditionen via kansliet@ums.se

  info
 • 2019-06-15 16:59

  2019-06-15 Midsommar på Norsholmen

  Preliminärt schema:
  Kl 9 Midsommarstången kläs, alla som vill hjälps åt
  Kl 11 Tipspromenad för barn och vuxna
  Kl 13 Egen lunch
  Kl 15 5-kamp
  Kl 18 Gemensam middag på bryggan, var och en fixar sitt käk
  Hjärtligt välkommen!

  info
 • 2019-06-11 06:30

  2019-06-11

  Vår ungdomsanvarige, Gustaf Thulin, kommer att under 2019 delta i racerbåtstävlingarna RBR loppet 15 juni, Roslagsloppet 3 aug, kanske Nynäs 16-17 augusti, Saltsjöloppet 7 sept, Höstracet 21 sep och Östhammar 5 okt.
  Tävlingskalender 2019

  info
 • 2019-06-09 17:04

  2019-06-09

  Angående tankning av båtar i vår hamn: det är tillåtet att tanka från dunk vid servicebryggan vid macken. Och endast där.
  Mackens tillstånd för att öppnas har fastnat i byråkratin mellan Oljeexpressen och myndigheterna.
  Även fast bollen inte är vår försöker UMS hjälpa till i diskussionerna så att det löser sig så snart som möjligt. Tyvärr vet vi inget datum.

  info
 • 2019-06-07 09:19

  2019-06-07

  Ett varmt tack!
  Uppdraget att sköta Hamnens dag har för mig varit en stor glädje. Tack till alla er som gjorde dagen med hårt arbete till en superdag att minnas över tid.
  Stort tack till SSRS för ert deltagande
  Tack!
  /Janne Stegrell

  info
 • 2019-05-24 11:46

  2019-05-24 Öppen hamn

  På National-dagen 6 juni kl 9 - 15 har vi öppen hamn. Se info Kalender

  info
 • 2019-05-23 09:51

  2019-05-23

  Härmed presenteras vår nye ansvarige för UMS Ungdoms- och racingverksamhet, Gustaf Thulin 0709-890698

  info
 • 2019-05-23 09:34

  2019-05-23

  Information angående andrahandsuthyrning av båtplatser, se Hamn

  info
 • 2019-05-22 17:00

  2019-05-22

  Hej UMS:are med mast på hamnplan. Du måste flytta på masten snarast pga att de ligger ivägen. Tack för hjälpen mvh Hamnkaptenerna

  info
 • 2019-05-17 13:38

  2019-05-17 Åldersgräns för vattenskotrar 1 juni

  Det blir en åldersgräns för att få köra vattenskoter. Från och med 1 juni måste alla som kör vattenskoter vara minst 15 år.
     Frågan om åldersgräns för vattenskotrar har debatterats länge med olika argument. Här är text ur regeringens pressrelease i frågan:
     ”Regeringen har beslutat att införa en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter. Från och med 1 juni i år kommer ålderskravet att börja gälla. Möjlighet att få dispens för tävlingsverksamhet kommer att finnas.
     – Det är bra att vi nu inför en åldersgräns så att inte barn får köra vattenskotrar. Vi ska komma ihåg att det är snabba fordon som kan komma upp i höga hastigheter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
     Ändringen i förordningen (1993:1093) om användning av vattenskoter kommer att börja gälla från och med den 1 juni i år."

  info
 • 2019-05-15 17:04

  2019-05-15

  Hej varvsliggare, Din varvsplats ska städas från sopor, färgburkar mm före 27 maj.
  Trailers och uppställningsmaterial ska märkas med namn, medlnr o telefonnr
  Hälsningar Åke och Uffe

  info
 • 2019-05-08 17:07

  2019-05-08

  Nu har vi precis postat pappersbrev med påminnelser angående uteblivna betalningar. Har Du dåligt samvete så kolla brevlådan om några dagar.

  info
 • 2019-05-07 10:47

  2019-05-07

  Från NU gäller att du måste ange kod (ditt medlemsnummer) vid inpassering till båthamnen. Efter 4 försök blir taggen spärrad.

  info
 • 2019-05-06 06:45

  2019-05-06

  1) Påminnelse: På lördag 11 maj från kl 9 är det arbetsdag på vår fina klubbholme. Olja trädgårdsmöbler, kratta löv mm. Det bjuds på käk från grillen. Välkommen! Sms:a gärna Pelle 0706-00 08 34 hur många som kommer

  2) Taggar kan nu avhämtas på Expeditionen onsdag kvällar

  3) Ni med skoterplatser, kontakta hamnkaptenerna via mejl hamnen.ums@gmail.com

  4) Ni med varvsplatser städar era egna ytor (ingen gemensam städdag anordnas)

  info
 • 2019-04-30 09:20

  2019-04-30

  Nu finns uppdaterade vaktlistor för hamnen, se Hamn
  Kolla noga så Du inte missar din vaktnatt.
  Där finns även en uppdaterad Vaktinstruktion.

  info
 • 2019-04-28 16:07

  2019-04-28

  Extra tider för utlämning av tagg:
  Onsdag 1 maj kl 17:30 - 20:00
  Fredag 3 maj kl 17:00 - 20:00
  Expeditionsmedlemmarna sitter i klubbhuset på sin fritid så vänligen pallra er dit :-)

  info
 • 2019-04-28 08:36

  2019-04-28

  Tänk på att sjömacken vid Skaris är tillfälligt ur bruk. Kanske bra att tanka båten innan sjösättningen.
  Varvets sjösättning startar fredag 3 maj, se Kalender för tider

  info
 • 2019-04-26 10:58

  2019-04-26

  Ni som lagt er på tillfällig plats pga bygget vid A-bryggan kan flytta till ordinarie plats nu. Övriga med tillfällig plats pga saknad Y-bom kan flytta lördag em

  info
 • 2019-04-22 17:26

  2019-04-22

  Påminnelse att Y-bommarna på bryggan ska i nu på lördag 27:e. Samma medlemmar som tog upp i höstas har arbetsplikt dvs ni med båtplatser D55 tom D108. Även andra medlemmar är välkomna då det finns mycket att städa, slänga, tvätta utemöbler mm. Ni som inte har arbetsplikt kan använda aktivitetskort. Hälsningar hamnkaptenerna.

  info
 • 2019-04-13 10:43

  2019-04-13

  Morgondagens (söndag 14 april) bryggbygge är tyvärr inställt pga att man inte hann klart förberedande jobb i veckan.
  Tack alla ni som ställde upp idag för vår ideella klubb!

  info
 • 2019-04-10 17:23

  2019-04-10

  Angående byte av inpasseringssystem till hamnområdet, se info hur du ska få en tagg och vilka tider för uthämtning som gäller under Hamn

  info
 • 2019-04-09 11:58

  2019-04-09

  UMS söker dig som vill leda klubben ungdomsverksamhet 2019 & 2020. Du kommer att verka direkt underställd styrelsen med egen budget samt närvara vid budgetmöte i Oktober för förslag till budgetram för 2020.
  Kontakta Janne Stegrell för vidare information på 070-598 2318.
  Presentationen av dig kommer att vara på Maj mötet 2019.
  Välkommen att utveckla din klubb och i UMS föryngringsarbet

  info
 • 2019-04-05 12:33

  2019-04-05

  OBS söndagen arbete är inställt!
  Hej alla händiga UMS:are, Lördag-söndag 13-14 april från kl 9 behövs Din hjälp med bryggbygge nere i hamnen. Snickare och hantlangare önskas. Sektionen vid pergolan ska helrenoveras. Välkommen! Mvh/hamnkaptenerna

  info
 • 2019-04-03 17:05

  2019-04-03

  Pga ombyggnad kommer spången till A-bryggan ej att vara tillgänglig. Det betyder att brygga A, F och H ej är tillgängliga från land. Gäller från 10/4 till 27/4-2019
  mvh/Hamnkaptenerna

  info
 • 2019-04-02 09:14

  2019-04-02

  Ett nytt låssystem är upphandlat. Det blir "taggar" med kod. Vi återkommer med datum när ni kan komma till klubbstugan och byta ert nuvarande inpasseringskort till en tagg.

  info
 • 2019-03-20 17:48

  2019-03-20

  Nu finns vaktlistor för hamnen 2019, se Hamn

  info
 • 2019-03-19 12:24

  2019-03-19

  Klubbdag på Hjertmans 9 april med rabatter och expertis på plats, se Kalender

  info
 • 2019-03-10 16:27

  2019-03-10

  Ny länkknapp längst ner på varje sida (i sidfoten) som länkar till medlemsregistret där du själv kan ändra dina uppgifter

  info
 • 2019-03-08 07:28

  2019-02-08

  Båtsäsongen närmar sig! :-) Fakturor för medlemsavgift mm har skickats ut. Kolla din mejl. Har du inte fått någon faktura inom några dagar så hör av dig

  info
 • 2019-03-04 09:41

  2019-03-04

  På onsdag (6 mars kl 18:30) öppnar Expeditionen igen

  info
 • 2019-03-01 07:19

  2019-03-01

  Nu har alla medlemmar fått möjlighet att själva logga in i vårt medlemsregister och justera sina egna uppgifter. Och många har redan nappat på detta. Bravo!
  Har inte Du fått mejl om detta så kontakta expeditionen så hjälper vi gärna till.

  info
 • 2019-02-24 19:26

  2019-02

  Medlemsregistret
  UMS styrelse har beslutat att alla medlemmar själva har ansvaret för att hålla sina uppgifter i medlemssystemet aktuella. Det gäller adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, båtuppgifter, försäkringsbolag mm. Se Information och nyheter

  info
 • 2019-02-24 16:33

  2019-02-24

  Sjösättningstider för varven är klara, se Kalender

  info
 • 2019-02-19 07:48

  2019-02-19

  Valberedningens förslag inför årsmötet tisdag 26/2 kl 18:30 finns nu, se Kalender

  info
 • 2019-02-10 13:33

  2019-02-10

  Vaktlistor för varvet våren 2019, se Varv

  info
 • 2019-02-08 13:13

  2019-02-08

  Årsmöte på Skaris 26 februari på restaurang Palazzo kl 19. Fika från 18:30. Handlingar inför mötet finns här Kalender   
  Välkommen!

  info
 • 2019-02-08 12:00

  2019-02-08

  Kurs förarintyg med rabatt för oss UMS:are, se info Information och nyheter

  info
 • 2018-11-28 08:57

  2018-11-28

  Info från valberedningen, se Information och nyheter

  info
 • 2018-11-19 13:13

  2018-11-19

  Nu visas bara de 3 senaste nyheterna. De äldre finns under Nyhetsarkiv

  info
 • 2018-11-03 07:54

  2018-11-03

  Höstmöte 20 november, se Dagordning mm under Kalender

  info
 • 2018-10-22 07:55

  2018-10-22

  Du som har en båt kvar i hamnen vid Y-bom på flytbrygga D, E eller F måste flytta den innan Y-bomsupptagningen nu på lördag. Kolla med hamnkaptenerna vad som gäller

  info
 • 2018-10-19 07:56

  2018-10-19

  Under måndagen den 29 oktober 2018 mellan kl 13:00-18:00 kommer Vindbron ej att vara driftsatt. Dvs stängd för båtar över 2,1 m höjd

  info
 • 2018-10-19 07:08

  2018-10-19

  Hej varvsliggare på UMS, Arbetsdag på söndag från kl 10 på Lilla varvet. All hjälp behövs för att bygga klart taket över fordonsparken. Grillkorv bjuds till lunch. Väkommen!
  PS har du ett aktivitetskort så ta med det. Annars kommer såna att finnas

  info
 • 2018-10-17 08:09

  2018-10-17

  Hej igen varvsliggare på UMS, Påminnelse om arbetskvällar på Lilla varvet onsdag-torsdag 17-18 okt ca kl 17-19:30. All hjälp (snickare+hantlangare) behövs för att bygga tak över fordonsparken. Ta gärna med hammare/kofot/synvinkel... Väkommen!

  info
 • 2018-10-07 08:09

  2018-10-07

  Hej varvsliggare på UMS,
  Du som är snickarkunnig: 3 arbetskvällar på varvet. Måndag, onsdag, torsdag 15, 17, 18 oktober. Ett tak ska byggas mellan containrarna som garage för våra fordon. Ta gärna med en skruvdragare. Anmäl dig till Uffe 0702-829061 eller Åke 0708-602935. Välkommen!

  info
 • 2018-10-03 08:09

  2018-10-03

  Helgkurs förarintyg Förarintyg_UMS 2018

  info
 • 2018-09-13 08:10

  2018-09-13

  Vaktlistor för varvet höst 2018 + kartor finns nu, se Varv

  info
 • 2018-09-10 08:11

  2018-09-10

  Hej Du med trailer på Lilla varvet. Din nya förvaring på Stora varvet är klar, flytta snarast. Ni som inte har en vinterplats där kan ställa den på ytan mellan nya stället och tälten

  Alla ni som har master i UMS vintern 2018-19
  Masterna ska under vintern förvaras i hamnen.
  Stora master (långa och tunga) på servicebryggan.
  Mindre master inne i hamnen på fastlandet.
  Vi kommer att bygga bockar för att förvara masterna på
  För UMS Per-Olof Forsblom
  Mobil 0738 547070

  info
 • 2018-09-07 08:12

  2018-09-07

  Plats 1-42 på stora varvet är uttagna för nattvakteri hösten 2018. Vill du välja datum kom till Expeditionen på onsdag 18:30 - 20:00. Annars blir du tilldelad ett datum
  Y-bomsupptagning 2018-10-27 kl 9:00. Arbetsplikt för dig med båtplats D55 - D108. Se även Kalender

  info
 • 2018-09-03 08:13

  2018-09-03

  Återigen ändrade tider för upptagning på varvet. Tyvärr kunde vi inte hyra in kranlastbilar på kvällstid så tiderna är flyttade till söndag 30 september resp 7 oktober. Se Torrsättning. OCH viktigt: vi är en ideell klubb så din insats behövs, sms kommer ut inom kort vilka kvällar Du kan hjälpa till att förbereda varvet

  info
 • 2018-08-23 08:14

  2018-08-23

  Denna underbara sommar tar ju tyvärr slut så småningom. Du som har varvplats på UMS, se upptagningstider här: Torrsättning OBS nya tider pga att jättemobilkranen ej fanns tillgänglig. T.ex är lyft till Lilla varvet framflyttat en vecka och Stora nya varvet startar lyftningen redan på fredagen

  info
 • 2018-08-21 08:15

  2018-08-21

  Vakt i UMS
  UMS har en utarbetad vaktinstruktion för att främja medlemmarnas trivsel och säkerhet. Samtliga vakter har att följa den!
  Tyvärr har det visat sig att många inte genomför vare sig rondering eller städning så som det finns angivet.
  Styrelsen förväntar sig att alla medlemmar tar sitt ansvar för vakten!
  Mvh
  Styrelsen UMS

  info
 • 2018-08-17 08:16

  2018-08-17

  Alla som har trailer på lilla varvet (den sk oljedepån) måste flytta den till nya stora varvet senast 16 september.

  info
 • 2018-08-17 08:15

  2018-08-17

  Alla som inte skrivit på kontraktet för sin varvsplats måste komma ner till expeditionen onsdag 18:30 - 20:00. Det rör sig om ett 40-tal!!!???

  info
 • 2018-08-10 08:16

  2018-08-10

  Bussresa till Allt för sjön den 1:a september

  info
 • 2018-08-04 08:17

  2018-08-04

  Kräftknytskiva på Norsan den 11 augusti kl 18. Medtag egna kräftor och ett glatt humör.

  info
 • 2018-07-15 08:17

  2018-07-15

  Men hallå? Någon har lånat batteriet i bastuflotten. Vänligen återställ det snarast

  info
 • 2018-06-28 08:17

  2018-06-28

  Om du vill boka en varvplats i vinter så är sista chansen ikväll torsdag 18:30 - 20:00. Kom till klubbstugan och välj plats/skriv kontrakt. Välkommen

  info
 • 2018-05-25 08:18

  2018-05-25

  info
 • 2018-05-25 08:18

  2018-05-25

  Nu är vår bränsle-mack officiellt godkänd. Öppen för tankning för alla som är medlemmar i oljeexpressen.se dvs även för grannklubbarna ESK och USS. All påfyllning av bränsle (även från egen dunk) ska ske vid servicebryggan vid macken och är inte längre tillåten ute på bryggorna.

  info
 • 2018-05-17 08:19

  2018-05-17

  Tisdag den 22:a maj är hamnområdet avstängt för iläggning och upptagning av båtar mm. Pga asfaltering. Onsdag den 23:e kl 12:00 är det åter öppet.

  info
 • 2018-05-16 08:19

  2018-05-16

  Påminnelse om majmöte tisdag nästa vecka, se Kalender

  info
 • 2018-05-10 08:20

  2018-05-10

  Städkvällar på varvet 14-16 maj kl 16-20. Kom och hjälp till. Gärna även icke-varvsliggare, det behövs många händer.

  info
 • 2018-05-09 08:20

  2018-05-09

  På varvet finns nu 2 containrar för skräp. Den ena för brännbart och den andra för metall.

  info
 • 2018-05-04 08:20

  2018-05-04

  Medlemmar som har båtar i kanotställningen i hamnområdet skall innan måndag 2018-05-07 ta bort dessa eftersom ställningen ska rivas.
  Strömmen på bryggorna kopplas in på tisdag då elektrikern får nya elskåpet

  info
 • 2018-05-02 08:20

  2018-05-02

  INFO OM VARVSPLATS INFÖR VINTERN 2018/2019
  Alla med varvsplats kommer att få erbjudande om ny varvsplats. Sms angående kontraktsskrivning kommer att skickas ut.
  Se även Varv

  info
 • 2018-04-24 08:21

  2018-04-24

  Vaktlistor finns nu, se Hamn

  info
 • 2018-04-19 08:22

  2018-04-19

  Se Hamn för info om hamnkommitté och kösystemsregler för hamnplats

  info
 • 2018-04-19 08:21

  2018-04-19

  Inför varvsflytten under maj: Alla som har en båt vid varvet måste märka sina saker tydligt med namn och telefonnummer efter sjösättningen. Saker som inte är märkta kommer att kastas i containern

  Dagens UNT ang varvsflytten

  info
 • 2018-04-03 08:22

  2018-04-03

  Ni som har bytt telefonnummer eller mejladress på sistone; komihåg att meddela UMS via PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthbnNsaWV0QHVtcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5rYW5zbGlldEB1bXMuc2U8L2E+. När vi skickar ut mass-sms så får vi tillbaka en massa suck å stön från folk som inte är medlemmar.

  info
 • 2017-06-12 08:23

  2017-06-12

  Nytt 2-handsavtal för uthyrning av båtplats, se under Hamn

  info
 • 2017-05-03 08:24

  2017-05-03

  Broöppningar Fyrisån, se länk under Information och nyheter

  info
 • 2017-03-27 08:24

  2017-03-27

  Miljö i hamn och varv
  Se uppdaterad länk under Miljöinformation/ Bottenfärger

  Vaktpool
  Är du intresserad att ingå i en vaktpool för att hjälpa dina klubbkompisar med vaktpass? Nu kan du skriva upp dig på listan "VAKTPOOL" som finns i klubbhuset

  Ej nyttjande av hamnplats
  Vill du veta hur du skall göra?
  läs mer här Hamn

  info

2018-11-28 Info från valberedningen, se Information och nyheter