2022-04-06 16:25

2022-04-06 Medlemsutträde enligt våra stadgar

3.2 Medlem som inte betalat fastställda avgifter inom föreskriven tid anses ha
begärt utträde ur sällskapet och därmed förverkat sin hamn- och/eller varvs-
plats.

Detta gäller följande medlemsnr
3250
3434
3362
2786
3565
3690
3907
4048
4193
4292
4414
4462
4471
4690
4713
4744
4763
4820
4824
4851
4884
4888
4891
4913
4977

3816

3933

4235

4543

4698
4898
3988