Ungdoms- och utbildningsverksamhet

Ansvarig för ungdoms- och tävlingsverksamheten är vakant.

Ansvarig för utbildning är
Ludvig Sterning
Mail:  ludvig.sterning@outlook.com
Mobil: 0735 - 37 85 06

Aktuella kurser

Förarintyg båt - för dig som är medlem i Upsala Motorbåtssällskap
Som medlem i UMS får du nu möjlighet att ta Förarintyget, till specialpris 2156 kr. (ord. 2695 kr). Är du under 18 år står UMS för din avgift!
Att ha förarintyg är ofta ett krav när man vill hyra båt, såväl i Sverige som i andra länder. Förarintyget ger ofta dig som båtägare en förmån på din försäkring av båten. Intyget är dessutom ett krav för dig som sen vill ta Kustskepparintyget. Stor eller liten båt - för en säker och rolig båtfärd inomskärs ska alla kunna hantera båten! Skaffa dig sjölivskunskaper som du har användning av livet ut - se till att ta ditt förarintyg!

INNEHÅLL
I denna kurs lär du dig grunderna i navigation och sjökortsarbete. Kursledaren varvar teori med praktiska övningar. Du kommer bland annat lära dig om:  
· Sjövägsregler
· Säkerhet till sjöss
· Sjöväder
· Sjömanskap och knopar

UPPLÄGG
Kursen omfattar veckorna 21 och 23 om totalt 24 studietimmar (1 studietimme= 45 min)
Observera!
Kursen ges i UMS Klubbhus vid Skarholmen

KURSDATUM OCH TID

EXAMINATION
V. 23                  söndag    2023 06 11      14:00-18:00 Medborgarskolan Bergsbrunnagatan 20 Uppsala

FÖRKUNSKAPER: Inga förkunskaper behövs.

PRIS
Kursavgift för dig som medlem i UMS 2156 Kr (ord. pris 2695kr). Kursavgiften faktureras av Medborgarskolan via mejl ca en vecka innan kursstart. I kursavgiften ingår inte kursmaterial och examination. Kursmaterial köper du själv på Hjertmans i Uppsala och examinationen betalas till vid provtillfället till NFB.  Är du under 18 år står UMS för din avgift för kursen, ej för kursmaterial och examination.

PLATS
Kursen hålls i UMS klubbhus, Skarholmen, Uppsala.

KURSLEDARE
Per Nilson. För mer information kontakta Per via mejl på per.e.nilson@outlook.com

EXAMINATION
Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg Nämnden för båtlivsutbildning, NFB utfärdar och som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten och i dagsljus. Examinationen sker på Medborgarskolan i Uppsala

Anmälan sker till UTBILDNING@UMS.SE.

UTBILDNING vattenskoter   OBS FULLBOKAT detta datum. Hör av er vid intresse så löser vi fler datum!

Den 17:e juni 2023 håller Medborgarskolan utbildning för förarbevis till vattenskoter i vårat klubbhus för UMS medlemmar!
Teori på förmiddagen som följs av ett skriftligt teoretiskt prov och därefter praktisk uppkörning på eftermiddagen!
Det kommer att innefatta självstudier några antal timmar hemmavid innan träffen som gås igenom på Teams av kursledaren vid ett tidigare datum.
Kursen kostar 3160kr och inkluderar vattenskoterhyra och kursmaterial.
Har man egen vattenskoter man vill ta med så kan vi reducera priset för den något. Dock är det 2 personer per skoter. Så antingen 2 i en familj eller om en annan deltagare kan sitta med.
Obs. är man medlem i UMS och är under 18 år står UMS för kostnaden för förarbeviset.
Åldesgräns 15 år.

Sista anmälningsdatum 3/6
Anmälan görs till UTBILDNING@UMS.SE