UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Vakt på varvet hösten 2020

Allmänt
Höstens nattvakt på varvet pågår från fredagen den 2 oktober t.o.m. lördagen den 17 oktober. 2 medlemmar per natt vaktar från klockan 21.00 till 06.00.

Vaktlista och listor med medlemsnummer, namn och telefonnummer kommer att läggas ut i hamnboden på lilla varvet (oljedepån).

Byte av vaktpass
Byte av pass hanteras av de medlemmar som har att fullgöra vakterna och ska inte involvera eller belasta varvsledningen eller administrationen. Ändringar ska föras in på den vaktlista som finns i hamnboden.

Vaktlista

Datum Medlemsnummer
2020-10-02 2185; 1803
2020-10-03 3403; 4521
2020-10-04 2840; 4059
2020-10-05 4543; 2047
2020-10-06 3440; 3394

2020-10-07 4231; 3563
2020-10-08 3755; 1656
2020-10-09 2103; 2226
2020-10-10 4044; 4146
2020-10-11 3693; 3947

2020-10-12 3582; 2705
2020-10-13 3681; 3542
2020-10-14 3471; 3737
2020-10-15 2948; 3279
2020-10-16 4061; 2762
2020-10-17 3939; 3786

Reserver
3574; 3827; 3044; 4187; 3923.

Eventuella frågor om vaktnätternas genomförande m.m. kan riktas till Ulf Karlsson eller Åke Pettersson i varvsledningen, medan frågor av administrativ art besvaras av Tommy Andersson.

Hälsningar.

Tommy Andersson, tfn 0702 566655.

Varvschef är Åke Pettersson                  Vice Varvschef Ulf Karlsson
Tel: 0708-60 29 35                                   Tel 0702 - 82 90 61
Mail:  stjarnbyggen[at]gmail.com          u.karlsson[at]telia.com