UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Information om varvet 20210803


Allmänna regler, utdrag från LOK: 9 - regler för varvet
- Varvsplats erbjuds  endast medlemmar i UMS
- Max 18 månaders sammanhängande liggtid. Efter 18 månader skall farkosten sjösättas
  alternativt bortforslas från varvet. Liggtid längre än 18 månader kräver inhämtande av
  styrelsebeslut. Ägare skall i framställan till styrelsen ange motiv till förlängd liggtid.
  Styrelsen skall i beslutet tillstyrka eller avslå begäran. Om begäran tillstyrkes skall
  styrelsen ange avgift för ökad liggtid. Om styrelsen ej tillstyrker begäran skall
  avhysning från varvet ske genom ägarens försorg och/eller bekostnad.
  (Protokoll 2004:13)

Vakt på varvet

Allmänt
Nattvakt på varvet pågår under våren. 2 medlemmar per natt vaktar från klockan 21.00 till 06.00.

Vaktlista och listor med medlemsnummer, namn och telefonnummer kommer att läggas ut i hamnboden på lilla varvet (oljedepån).

Byte av vaktpass
Byte av pass hanteras av de medlemmar som har att fullgöra vakterna och ska inte involvera eller belasta varvsledningen eller administrationen. Ändringar ska föras in på den vaktlista som finns i hamnboden.

Nattvakt på Varvet
Nattvakt genomförs med två medlemmar per natt.
I Bas-K finns schema för nattvakt på Varvet våren 2022. Schemat är benämnt "Vakt Varv Våren 2022".

Lathund för bokning av vaktpass
Öppna Bas-K. Gå in på ” Min sida”. Välj fliken ”Mina pass” och gör en bokning enligt följande:

1 Bestäm vaktpass och klicka på ”Boka”.
2 Skriv in medlemsnummer i avsett fält under menyn ”Sök medlemmar”, längst upp till vänster på sidan och tryck sedan på det blåfärgade fältet ”Sök”.
3 Namnet visas då längre ner på sidan i fältet ”Medlemmar”. Klicka på namnet varvid fältet blir gult.
4 Spara bokningen genom att klicka på fältet ”Spara bokning”.
5 Kontrollera på schemat att bokningen genomförts.

Nedanstående medlemmar har att fullgöra nattvakt och kan teckna sig på schemat från 2022-02-16 till 2022-03-15. De som inte själva bokat kommer att föras upp på de vaktpass som är lediga.

Medlemmar uttagna till vaktpass
3051   4539   3440   3394   4231   4587
2047   3755   4798   4107   4256   2103
1656   4044   4146   3960   2621   3582
4942   2705   3681   3542   4652   3471
2948   3279   4061   4500   2762   3939
3786   4958   3827   3044   4187   4634
3923   4880   3842   3933

Reserver som INTE ska boka pass annat än på uppmaning från varvsledningen
4150   4832   3421

Sjösättning lördag 2022-05-07
Observera att tiderna är preliminära och att din närvaro krävs eftersom vi siktar på att få i alla båtar på lördagen.

Lilla varvet
Klockan 07.00:
Kvarter 6, platserna 134 -- 158. Kvartersansvarig är Ulf Karlsson, tfn 070-2829061.

Stora varvet
Klockan 07.00:
Kvarter 2 och 3, platserna 24 -- 55.
Kvartersansvarig Ove Johansson, tfn 070-6220105.
Kvarter 4, platserna 59,64,69,74,79,84,89,94,60,65,70,75,80,85,90,95.
Kvartersansvarig Stig-Erik Birath, tfn 070-3173037

Klockan 10.00:
Kvarter 1, platserna 14 --23.
Kvarter 4 platser 57,62,67,72,77,82,87,92,58,63,68,73,78,83,88,93

Klockan 12.00:
Kvarter 1, platserna 1 -- 13.
Kvarter 4 platser 56,61,66,71,76,81,86,91.


Båtarna i kvarter 5 omfattas inte av sjösättningen. Kvartersansvarig Michael Nielsen, tfn 073-9183958


Eventuella frågor om vaktnätternas genomförande m.m. kan riktas till Andreas Rönnholm i varvsledningen, medan frågor av administrativ art besvaras av Tommy Andersson.

Hälsningar.

Tommy Andersson, tfn 0702 566655.

Varvschef: Andreas Rönnholm
Tel: 018-55 20 20
Mail: varvet[at]ums.se                 

Vice varvschef: Björn Ekstedt
Tel: 0707 - 92 86 09
Mail:  varvet[at]ums.se          

Länk till flik Sjösättning och Torrsättning