UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Medlemmar som ska vakta varvet våren 2020
Vakt varv våren 2020

Vakt på varvet våren 2020
Schema benämnt "Vakt varv vår 2020" är upprättat. Ni kan själva boka datum för nattvakt fr.o.m. 2020-02-01 fram t.o.m. 2020-03-31. De som inte väljer detta alternativ kommer att bokas genom varvsledningens försorg. De av er som har att fullgöra aktuell vakt har fått ett mail om detta den 2 januari.

Ni kan boka enligt följande:

1) Sök på batunionen.se och logga in i Bas-K. Klicka på fältet "Vakt varv vår 2020" under rubriken "Boka pass".

2) Boka det datum ni önskar gå vakt (2 medlemmar per natt) genom att trycka på den understrukna texten "boka".

3) Klicka på knappen "Spara bokning".

Vakten ska genomföras mellan klockan 21.00 -06.00

Eventuella frågor om vaktnätternas genomförande m.m. kan riktas till Ulf Karlsson eller Åke Pettersson i varvsledningen, medan frågor av administrativ art besvaras av Tommy Andersson.

Hälsningar.

Tommy Andersson, tfn 0702 566655.

Varvschef är Åke Pettersson                  Vice Varvschef Ulf Karlsson
Tel: 0708-60 29 35                                   Tel 0702 - 82 90 61
Mail:  stjarnbyggen[at]gmail.com          u.karlsson[at]telia.com