UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Nattvakt på varvet hösten 2019 ska genomföras från klockan 21.00 - 06.00.
Flertalet av er har själva bokat datum, några har placerats på aktuellt datum då ni inte själva valt, medan ett fåtal har tagits ut i nutid. Det senare beror på att de som först tagits ut inte är förpliktigade att fullgöra nattvakt p.g.a. att de sagt upp varvsplatsen eller av annan orsak.
Telefonnummer till de som har att gå nattvakt och som ska ringas upp kvällen innan de ska gå finns i pappersform i hamnboden.
Eventuellt byte av vaktnatt ska inte belasta varvsledningen utan hanteras medlemmarna emellan. Ändringar ska antecknas på vaktlistan i hamnboden.

Följande vaktlista gäller:
Datum Medlemsnummer
26/9    4194  4151
27       3574  3842
28       3640  3617
29       3923  1689
30       3145  2525
1/10    3481  4490
02       3685  3844
03       3773  3933
04       2164  3607
05       3279  3421
06       4090  3338
07       2762  2948
08       3044  3939
09       3827  3388
10       2997  2260
11       3289  4323
12       4187  2684
13       1971  3329
14       3803  3557
15       3912  4439
16       2639  2956
17       3396  3599
18       3786  4061       

Varvschef är Åke Pettersson                  Vice Varvschef Ulf Karlsson
Tel: 0708-60 29 35                                   Tel 0702 - 82 90 61
Mail:  stjarnbyggen[at]gmail.com          u.karlsson[at]telia.com