UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Du går vakt mellan 21 - 06

Vaktlista Varvet Våren 2019 sorterad på medlnr.pdf  

Vaktlista Varvet Våren 2019 sorterad på datum.pdf


VARVSFLYTT

Upptagning och placering av båtar på nya varvet respektive oljedepån.docx
Varvsliggarens åtagande.docx
Varvschef är Åke Pettersson                  Vice Varvschef Ulf Karlsson
Tel: 0708-60 29 35                                   Tel 0702 - 82 90 61
Mail:  stjarnbyggen[at]gmail.com          u.karlsson[at]telia.com

PARKERING VID VARVET
Se till att alla hjul på din bil står på asfalten när du parkerar nere vid varven.
Dessutom gäller 10 metersregeln vid korsningarna.
Om du inte gör detta finns en risk att du får böter.