Sjösättning 2019

Information om ert platsnummer finner ni på fakturan eller i varvsboden. Är du osäker, kontakta vice varvschefen.

KOM I GOD TID, minst 1 timme förre anvisad cirkatider och se till att båten är färdig för sjösättning med en
5 meters tamp i både för och akter.

Städning under och omkring båten ska var utförd innan båten lyfts.

Ställ i ordning och märk pallnings- och täckmaterial som ska ställas inom varvsområdet med namn, medlemsnummer och telefonnummer..  

ANSÖKAN OM VARVSPLATS INFÖR VINTERN 2018/2019
Alla med varvsplats kommer att få erbjudande om ny varvsplats. Sms angående kontraktsskrivning kommer att skickas ut.

UMS SJÖSÄTTNING VÅREN 2019
Observera att detta är preliminära datum. Våren kan vara knepig

Start fredagen 3/5 till söndag 5/5, se Kalender för tider

OBSERVERA!!!
Tiderna är preliminära och beror på hur medlemmarna har förberett sina båtar, väder och
vind.
Var snälla och förbered följande:
• att skydds-täckningen är borttagen.
• eventuella distanser/skydd för skrovet finns på plats
• slingmärken utmärkta på skrovet
• 2 linor fastsatta. För och akter. Max 5 meter långa för att inte fastna i andra båtar vid
lyftet.
• Eventuella trailerbåtar lyfts i efter ök med varvscheferna. OBS se till att däcken är pumpade och hjulen snurrar