Sjösättning

Information om ert platsnummer finner ni på fakturan, i Bas-K eller i varvsboden. Är du osäker, kontakta Tommy Andersson, tfn 070 2566655.

Kom i god tid, minst 1 timme förre anvisad cirkatider och se till att båten är färdig för sjösättning.
OBSERVERA - tiderna är preliminära och beror på hur medlemmarna har förberett sina båtar samt på väder och vind.

Förbered så att
• skydds-täckningen är borttagen
• eventuella distanser/skydd för skrovet finns på plats
• slingmärken är utmärkta på skrovet
• 2 linor finns i för och akter. Dessa ska max. vara 5 meter långa så de inte fastnar i andra båtar eller föremål vid lyftet.
• eventuella trailerbåtar lyfts i efter ök med varvschefen. Tillse att däcken är pumpade och att hjulen snurrar.

Städning under och omkring båten ska var utförd innan båten lyfts.
Ställ i ordning och märk pallnings- och täckmaterial som ska ställas inom varvsområdet med namn, medlemsnummer och telefonnummer.  UMS SJÖSÄTTNING VÅREN 2024

Turordning vid sjösättning 2024-05-04

Allmänt
I vår strävan att så långt som möjligt rationalisera sjösättningen av våra båtar är det viktigt att det inte blir väntetider för lastbilar, vagnar och mobilkran. Vi gör därför så denna vår att oavsett vilken plats ni hyr enligt Bas-K så är det var ni rent faktiskt har er båt upplagd som styr. Givetvis är det så att i de allra flesta fall så ligger er båt på den plats som ni hyr enligt Bas-K. Sjösättningen startar klockan 07.00 och följande gäller:

Med början klockan 07.00
1) Raden framför båthusen vid norra delen av Stora Varvet samt de två främre raderna på Varvets nordöstra del. (Platserna 14 – 39 enligt Bas-K.)
2) Båtarna i raden nedanför hyllan. (Platserna 40 – 48 enligt Bas-K, belägna mitt emot tältraden och söder om förbindelsevägen som börjar där mobilkranen står och som leder genom Fyris Varvsförening.)
3) Båtarna på oljedepån. (Funktionärernas båtar lyfts i sist.)
4) De tre yttersta raderna på den del av varvet (kvarter 4) som är beläget på södra delen av Stora Varvet och till vänster innanför huvudgrinden. Båtarna sjösätts vid den södra sjösättningsplatsen och med lastbilar. (Enligt Bas-K platserna 58-60; 63-65; 68-70; 73-75; 78-80; 83-85; 88-90; 93;95.)

Med början cirka klockan 10.00
1) Båthusraden (Enligt Bas-K platserna 1 – 13) samt övriga kvarvarande båtar på norra delen av Varvet. (Funktionärernas båtar lyfts i sist.)
2) De två inre raderna på den del av varvet (kvarter 4) som är beläget på södra delen av Stora Varvet och till vänster innanför huvudgrinden. Båtarna sjösätts vid den södra sjösättningsplatsen och med lastbilar. (Enligt Bas-K platserna 56; 57; 61; 62; 66; 67; 71; 72; 76; 77; 81; 82; 86; 87; 91; 92
3) De båtar som är uppställda längs det östra staketet. (Enligt Bas-K platserna 400 – 412.)

Övrigt
Med ovanstående planering kommer det att bli viss väntetid för en del av oss. Detta får vi stå ut med då alternativet, att de fordon som används för sjösättning får vänta på uppdrag, är betydligt sämre ur flera aspekter.
Under den tid som sjösättningen pågår får inga andra fordon framföras på våra varvsområden än de som används för sjösättning.
Vi funktionärer äter frukost cirka klockan 09 och lunch cirka klockan 12.
Utnyttja eventuell väntetid till att städa runt den egna båten. Om ni sedan också forslar bort det material som inte ska vara kvar vid den egna uppställningsplatsen kan ni med gott samvete utebli från vårens städning av Varvet.  

Vid frågor kontakta Tommy Andersson, tfn 0702-56 66 55.