Bli medlem i UMS

Är du intresserad av att bli medlem i vår båtklubb?
Här laddar du hem medlemsansökan som du fyller i och sedan lämnar till Expeditionen eller mejlar till anmalan@ums.se

LADDA NER MEDLEMSANSÖKAN
Du kan välja mellan två olika medlemskategorier:
Kategori 1, Stödmedlem. Få tillgång till gånggrind (hamn) och stå i kö för båtplats.
Kategori 2. Aktivmedlem få tillgång till ramp, bastu, kan låna nyckel (500 kr). Tillkommer aktivitetsavgift 990 kr/år.

Familjemedlemskap är barn med en
ålder på max 18 år där åtminstone en av vårdnadshavarna är
huvudmedlem. Likaså make, hustru, partner och sambo på samma adress
som huvudmedlemmen.

Här kan du ladda hem vårt välkomstbrev som ger ytterligare information.
LADDA NER VÅRT VÄLKOMSTBREV

LADDA NER UMS STADGAR Reviderad 2022-11-29

Observera.
UMS hanterar ett dataregister över båtklubbens medlemmar.
UMS integritetspolicy GDPR.pdf

Medlemsregister
Medlemsregistret är avsett för att hantera uppgifter om medlem (och dess eventuella familjemedlemmar), med avseende på båt, båtplats, hamnplats, arbetsplikt och därtill hörande uppgifter. Utdebitering av olika avgifter baseras på dessa uppgifter. Svenska Båtunionen har tillgång till uppgifter från detta register för att bl a kunna distribuera tidningen Båtliv.

Ansvarig: Thommy Fredriksson
Tel: 0725 - 71 67 22
Mail: anmalan@ums.se

Register på Upsala Motorsällskap
I detta register sparas endast uppgifter som medlemmen själv har noterat vid sin medlemsansökan, i huvudsak namn, och personnummer. Detta register gör det möjligt för medlemmen att ta del av intern information från båtklubben.
Den som ansöker om medlemskap i UMS samtycker att ovanstående personuppgifter lagras och hanteras så som beskrivs ovan. Du, som medlem, kan närsomhelst begära information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig och begära en ändring om det visar sig att registren innehåller felaktigheter.
UMS och Svenska Båtunionen kommer inte att sälja eller överlåta några personuppgifter till någon annan.

Styrelsen UMS