Styrelsen för Upsala Motorbåtssällskap

Ordförande

Johan Lindén
Tel:
Mail:  

”Projektledare för styrelsen”, inköp, post, kontakt med myndigheter, förbereder styrelsemöten och föreningsmöten.

Vice ordförande / Kassör

Jan Stegrell
Tel: Tel: 070-598 23 18
Mail:

Bokföring, medlemsinbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt
och ekonomiskt verksamhetsstöd.
Vice ordförande och där tillförordnade uppgifter vid behov

Sekreterare / Informationsansvarig

Jan Lundeen
Tel: 0706-569506
Mail: janlun65[at]gmail.com


● fungera som sekreterare vid styrelse- och medlemsmöten
● upprätta och distribuera kallelser och dagordningar
● bistå ordföranden med författande av brev och övrig intern och extern korrespondens
● systematisera, administrera och upprätthålla sällskapets arkiveringsrutiner

Ledamot

Anna Bergström
Tfn: 0705-25 71 08
Mail:  bergstrom.aspvik[at]telia.com

Vice kassör.

Ledamot

Sören Apell
Tel: 0706-18 30 26
Mail: soren[at]esmedical.se

All admin kring Bas-k.

Ledamot

Lennart Nilsson
Tel: 0702-32 19 03
Mail: lennart.nilsson56[at]gmail.com

Vice sekreterare. Administrerar Facebook (UMS - Upsala Motorbåtssällskap) samt denna hemsida.

Ledamot

Jimmy Pettersson
Tel: 0706 - 78 54 44
Mejl: jimmy[at]upplandstransportsystem.se

Utbildningsansvarig

Suppleant

Ulrika Mohlin
Tel: 0763 - 15 00 54
Mail: ullis.mohlin[at]gmail.com


Bistå samt stödja/avlasta övriga i styrelsen samt materielansvarig.

Suppleant

Niklas Ågren
Tel: 0708 - 89 96 66
Mail: schakta[at]telia.com

Bistå samt stödja/avlasta övriga i styrelsen.
Admin kring vaktföreskrifter, keycardsysstem, vaktbokning (ej ord.nattvakt), försäkringar, incidentrapporter.