Styrelsen för Upsala Motorbåtssällskap

Ordförande

Tommy Andersson
Tel:  0702-56 66 55
Mail: parad335[at]icloud.com

Ordförande för sällskapets talan vid till exempel kontakt med myndigheter och media, ska opartiskt leda förhandlingar vid såväl styrelsesammanträden som sällskapets medlemsmöten, justera styrelsens protokoll och vaka över att stadgarnas efterlevnad och arbeta för sällskapets intressen. Ansvarig för GDPR.

Vice ordförande / Ledamot / Vice kassör

Sören Apell
Tel: 0706-18 30 26
Mail: soren[at]esmedical.se

All admin kring Bas-k.

Kassör

Jan Lundeen
Tel: 0706-56 95 06
Mail: ekonomi[at]ums.se

Ansvarig för bokföring, medlemsinbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt
och att föra inventarieförteckning samt att tillse att sällskapet har betryggande försäkringar.

Sekreterare

Felipe García
Tel: 0721-733064
Mail: felipegarciaarenas[at]gmail.com

Sekreteraren förbereder styrelsens sammanträden och sällskapets medlemsmöten, tillser att kallelse till medlemsmöten sker, för protokoll vid medlems- och styrelsemöten samt ansvarar för att sällskapets handlingar hålls ordnade.

Ledamot

Ludvig Sterning
Tel: 0735 - 37 85 06
Mail: ludvig.sterning[at]outlook.com


Ledamot

Lars Andersson
Tel: 0708-75 51 53
Mail: lasse[at]latitude-59.se

Ledamot

Vakant
Tel:
Mail:

Utbildningsansvarig

Suppleant 1

Lars Bokström
Tel: 0727 - 26 90 63
Mail: lars.bokstrom[at]outlook.com

Vice sekreterare
Bistår samt stödjer övriga i styrelsen.

Suppleant 2

Lennart Nilsson
Tel: 0702 - 32 19 03
Mail: lennart.nilsson56[at]gmail.com

Bistå samt stödja övriga i styrelsen. Ansvarig för IT, hemsida www.ums.se samt Facebook