Styrelsen för Upsala Motorbåtssällskap

Ordförande

Anders Johansson
Tel: 0706 - 85 50 80
Mail: ordforande@ums.se

Ordförande för sällskapets talan vid till exempel kontakt med myndigheter och media, ska opartiskt leda förhandlingar vid såväl styrelsesammanträden som sällskapets medlemsmöten, justera styrelsens protokoll och vaka över att stadgarnas efterlevnad och arbeta för sällskapets intressen. Ansvarig för GDPR.

Vice ordförande / Ledamot

Johan Löfving
Tel:  0708 - 998352
Mail: johan.uppsala[at]svenskfast.se

Kassör

Mats Regard
Tel: 0709-93 90 28
Mail: ekonomi[at]ums.se

Ansvarig för bokföring, medlemsinbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt
och att föra inventarieförteckning samt att tillse att sällskapet har betryggande försäkringar.

Sekreterare

Lars Bokström
Tel: 0727 - 26 90 63
Mail: lars.bokstrom[at]outlook.com

Sekreteraren förbereder styrelsens sammanträden och sällskapets medlemsmöten, tillser att kallelse till medlemsmöten sker, för protokoll vid medlems- och styrelsemöten samt ansvarar för att sällskapets handlingar hålls ordnade.

Ledamot

Ludvig Sterning
Tel: 0735 - 37 85 06
Mail: ludvig.sterning[at]outlook.com

Utbildningsansvarig


Ledamot / Vice kassör

Lars Andersson
Tel: 0708-75 51 53
Mail: lasse[at]latitude-59.se

Ledamot / Vice sekreterare

Felipe García
Tel: 0721-733064
Mail: felipegarciaarenas[at]gmail.com


Suppleant 1

Hans Nelin
Tel:  0705 - 16 00 15
Mail: hans.nelin[at]telia.com

Bistår samt stödjer övriga i styrelsen.

Suppleant 2

Lennart Nilsson
Tel: 0702 - 32 19 03
Mail: lennart.nilsson56[at]gmail.com

Bistå samt stödja övriga i styrelsen. Ansvarig för IT, hemsida www.ums.se samt Facebook