UMS Expedition

Välkommen ner till klubbhuset på onsdagskvällar.

Expeditionen öppnar åter onsdag 23 mars 2022 (Akuta ärenden, kontakta expeditionen@ums.se).

Expeditionen återgår till "Normala rutiner", d.v.s. utan tidsbokning. Öppettider blir från 18:30 till 20:00.

Ärenden till expeditionen som ej rör taggar hanteras lämpligast via mail.

Visa hänsyn; Det är fortsatt stor spridning, varför det är lämpligt med fortsatt försiktighet, tvätta händer och stanna hemma om man uppvisar symptom.

//Expeditionscheferna

Expeditionschef

Peter Blixt
Tel:  0702 - 45 28 03
Mejl: peter.70a[at]gmail.com

Vice expeditionschef

Bengt Yngvesson
Tel: 0702-68 09 64   
Mejl: barynmlyc[at]gmail.com

Upsala Motorbåtsällskap
Skarholmsvägen 5
756 53  Uppsala
Tel:  018 - 32 09 66
Mail: expeditionen@ums.se

Bankgiro: 188-6050
Swish: 1234 1204 16


              


Kontakt om Hamn, Varv och Norsholmen

Här kan du skicka en e-post för att anmäla problem och fel i hamnen, på varvet eller ute på Norsholmen. Observera att svarstiden är några dagar.

Some fields are not valid