UMS Expedition

Välkommen ner till klubbhuset på onsdagskvällar. OBS endast bokade tider enligt nedan.

Expeditionen är stängd från 24 juni och öppnar åter onsdag 25 augusti.
Akuta ärenden kommer att hanteras, kontakta expeditionen@ums.se. OBS 2-3 dagars svarstid

Öppettider blir från 18:30 till 20:00. Dock gäller detta enbart ärenden med förbokade besök och i huvudsak för utlämning av taggar till inpasseringssystemet. Bokning av tid blir först till kvarn, vi fyller på med bokningar från när vi öppnar, specifik tid går ej att boka. Turordning på inkommet mail gäller. OBS!! Begränsat antal tider.

Bokning
kan endast ske genom att skicka ett mail till expeditionen@ums.se
. Mailet skall märkas "tidsbokning expedition". Ange medlemsnummer.

Bekräftelse på vilken tid som gäller för besök kommer att skickas tillbaka till de som får tid. Viktigt att ni kommer den tid som ni fått bekräftad, erhållen tid är detta för att minska trängsel.

Mottagning blir inne i klubbhuset, endast 1 (en) medlem åt gången. Använd handsprit och munskydd som tillhandahålls på plats
Vänta på sin tid får man göra ute, detta gäller även vid dåligt väder.
Bokade tider måste hållas och obokade besök kommer att avvisas.

Inga folksamlingar inomhus tillåts!

Ärenden till expeditionen som ej rör taggar hänvisas till mail.

Visa hänsyn. Följ uppmaningar och råd från myndigheter, tvätta händer, hålla avstånd, stanna hemma om man uppvisar symptom.

//Expeditionscheferna

Expeditionschef

Peter Blixt
Tel:  0702 - 45 28 03
Mejl: peter.70a[at]gmail.com

Vice expeditionschef

Bengt Yngvesson
Tel: 0702-68 09 64   
Mejl: barynmlyc[at]gmail.com

Upsala Motorbåtsällskap
Skarholmsvägen 5
756 53  Uppsala
Tel:  018 - 32 09 66
Mail: expeditionen@ums.se

Bankgiro: 188-6050
Swish: 1234 1204 16


              


Kontakt om Hamn, Varv och Norsholmen

Här kan du skicka en e-post för att anmäla problem och fel i hamnen, på varvet eller ute på Norsholmen. Observera att svarstiden är några dagar.

Some fields are not valid