Hamn

Hamnregler


Hamnregler

Meddelande - Hamnplatser
Under tiden 24 juni till 24 augusti så kommer varken hamnplatser eller andrahandsuthyrning att hanteras.

Tryck på aktuell länk:
Ladda ner (spara som), aktivera redigering, fyll i ansökan och skicka in till expeditionen digitalt, som ett Word dokument eller alternativt en PDF fil.

Hamnplats sökes

Byte av hamnplats UMS

Hyra ut min båtplats i andrahand
Hyra båtplats i andrahand

Kö till hamnplats eller byte av sådan
Uppdaterad 2022-10-30

Uppdatering, Ändring av Bas-K

Bryggvärdar

Förutsättningar
Av de hamnar som drivs på ideell basis i Mälaren är vår hamn med sina 600 hamnplatser en av de största. Detta ställer krav på att vi medlemmar engagerar oss i verksamheten. För bryggvärdar handlar det till övervägande del om att tillse säkerheten i hamnen. Vi söker därför en bryggvärd per brygga gällande bryggorna A, B, C och G och två per brygga för bryggorna D, E, F och H.

Arbetsuppgifter
Kontinuerligt kontrollera
förtöjningar
elkablar mellan elstolpar och båtar
vattenutkastare och slangar
att brandsläckare är på plats
räddningsstegar
bominfästningar och flöten
skruv och spik i bryggdäcken
dagboken för nattvakter där avvikelser i hamnens verksamhet antecknas
vad som i övrigt kan utgöra säkerhetsrisker

Organisation och ledning
Som bryggvärd ingår du i organisationen för hamnen och ditt arbete leds av hamnkaptenerna och deras funktionsstöd.

Anmälan
Är du intresserad av ett rikare klubb- och båtliv genom att engagera dig som bryggvärd anmäler du ditt intresse till Expeditionen

Nattvakt 2022

Allmänt
Våren närmar sig och det är dags att upprätta lista för nattvakter i Hamnen. Då förra årets uttag av hamnplatser sträckte sig till och med hamnplats H084, högsta nummer på H-bryggan, börjar årets med A001.

Befriade från nattvakt
Ni som arbetade fler än 40 timmar för UMS under 2021 är befriade från nattvakt. Detta, sammantaget med andra orsaker till befrielse från nattvakt, gör att det vid denna tid på året inte går att ange exakt hur många hamnplatser som åtgår för att täcka samtliga vaktnätter under säsongen. Detta medför att ytterligare uttag kan komma att ske.

Hamnplatser uttagna för nattvakt
A001 - A100
B001 - B042
C001 - C030
D001 - D124
E001 - E119

Tillvägagångssätt vid bokning>
Från och med 1 mars är det möjligt att i Bas-K teckna sig för nattvakt i hamnen. Bokningsmöjligheten stängs 31 mars. De som inte själva tecknat sig för nattvakt kommer att tilldelas datum för sådan.
Att boka vaktpass går till enligt följande:
1. Klicka på Bas-K för att komma till inloggning
2. Logga in
3. När du är inloggad finns det snabblänkar på högra sidan.
a. Under "Boka pass" välj ”Vakt hamn xxxx”, (xxxx= aktuellt årtal).
4. Scrolla fram till önskat ledigt datum.
5. Klicka på boka.
6. Klicka på ”Spara bokning”
7. Kontrollera bokning.
Den som eventuellt glömt användarnamn/lösenord, kontakta expeditionen.


Vaktnatt hamn 2022
Listan finns även utlagd i klubbhuset.
Byten av tid sköts av medlemmar själva.
Byten skall meddelas via mail till nattvakt@ums.se samt noteras i dokument i klubbhuset.


2019-04-29 Vaktinstruktioner hamn


Utlämning av taggar för nytt inpasseringssystem


OBS medtag giltigt ID-kort. Mer info se Expeditionen


Karta över hamnen (klicka för större bild)Flygfoto
UMS hamn vid Skarholmen, Uppsala

UMS hamn är belägen vid Skarholmen cirka 8 kilometer syd-syd ost räknat från centrala Uppsala. se karta för mera precist läge och väganvisning.

Latitud: 59,79 ° N
Longitud: 17,63 ° E

I hamnen finns plats för cirka 600 båtar. Förtöjningen sker med stolpar eller Y-bommar. Hamnen skyddas av vågbrytare i syd  och sydväst. Hamnen är låst och under hela båtsäsongen finns  minst två medlemmar som vakter varje natt i hamnen.

Hamnkarta, detaljerad

I hamnen finns SSRS Räddningsstation Uppsala, se info om Sjöräddningens båtar

Hamnkommittén ansvarar för underhåll och drift av hamnen.Ej nyttjande av hamnplats

Om du som medlem inte tänker nyttja din plats under en viss period så skall detta anmälas till hamnkaptenen som skall kunna använda platsen för utlåning, tillfällig förtöjning eller annan verksamhet.

Systemet med att medlemmen själv hyrde ut sin plats har fungerat dåligt (t.ex uteblivna vaktnätter) så denna möjlighet är nu borttagen.   

Om du har frågor om detta så kan du komma ner till Exp. eller ta kontakt med Båtplatsansvarig, kontaktuppgifter se nedan.

Båtplatsansvarig, frågor om båtplats: expeditionen@ums.se

Frågor om hamn:
Hamnkapten:      Benny Bohlin. Tel:                   
Vice Hamnkapten: Per Mohlin Tel:
Fastighetschef/miljökontroller:  Stig Englund Tel:
De kontaktas i första hand via mejl: hamnen@ums.se