Hamn

Hamnregler


Hamnregler

FÖRTÖJNING
Förtöj din båt med minst två ryckdämpare. Det minskar slitaget på bryggorna och även din båt.


STÄNGNING AV HAMNEN
Se Kalender

TRIVSEL I HAMNEN
Vi tillhör samma förening och månar om vår hamn. Det är rent och snyggt i hamnen vilket säkert vi alla tycker att det ska vara.  Vi kan fortsätta att hjälpas åt med det vilket ökar trivseln.  Något annat som ökar trivseln är att vi säger “ hej “ när  vi möts på bryggan.

Meddelande - Hamnplatser
Under tiden 29 juni till 8 augusti så kommer varken hamnplatser eller andrahandsuthyrning att hanteras.

Tryck på aktuell länk:
Ladda ner (spara som), aktivera redigering, fyll i ansökan och skicka in till hamnansvariga digitalt (hamnen@ums.se), som ett Word dokument eller alternativt en PDF fil.

Hamnplats sökes

Byte av hamnplats UMS
Hyra ut min båtplats i andrahand
Hyra båtplats i andrahand OBS måste förnyas för varje säsong.

Uppdatering, Ändring av Bas-K

Nattvakt 2024

Allmänt

Våren närmar sig och det är dags att upprätta lista för nattvakter i Hamnen för 4 Maj till och med 12 Oktober. Då förra årets uttag av hamnplatser sträckte sig till och med hamnplats D050, börjar årets med D051.

Hamnplatser uttagna för nattvakt
D051 – D124
E001 – E119
F001 – F110
H001 – H084

Befriade från nattvakt

Ni som arbetade fler än 40 timmar för UMS under 2023 är befriade från nattvakt.

Tillvägagångssätt vid bokning

Från och med 1 mars är det möjligt att i Bas-K teckna sig för nattvakt i hamnen, 1st nattvakt/säsong på den uttagna hamnplatsen. Bokningsmöjligheten stängs 31 mars 23:30. Därefter kommer de som inte bokat själva att tilldelas datum av ansvarig för nattvakt. Övriga uttagna som inte tilldelas kommer att placeras på en reservlista. Reservlistan används för att fylla upp eventuella vakanser som uppstår under säsongen.
Att boka vaktpass går till enligt följande:
1. Klicka på Bas-K för att komma till inloggning
2. Logga in
3. När du är inloggad finns det ett antal flikar:
Under fliken "Schema" och ”Boka nytt pass:” välj ”Nattvakt hamn xxxx”, (xxxx= aktuellt årtal).
4. Välj önskad månad och klicka på ”Sök”
5. Scrolla fram till önskat ledigt datu.
6. Klicka på ’Boka”
7. Klicka på ”Spara bokning”
8. Kontrollera att din bokning blev korrekt
Den som eventuellt glömt användarnamn/lösenord, kontakta expeditionen.2023-04-12 Vaktinstruktioner hamn


Utlämning av taggar för inpasseringssystem


OBS medtag giltigt ID-kort. Mer info se Expeditionen


Karta över hamnen (klicka för större bild)FlygfotoUMS hamn vid Skarholmen, Uppsala

UMS hamn är belägen vid Skarholmen cirka 8 kilometer syd-syd ost räknat från centrala Uppsala. se karta för mera precist läge och väganvisning.

Latitud: 59,79 ° N
Longitud: 17,63 ° E

I hamnen finns plats för cirka 600 båtar. Förtöjningen sker med stolpar eller Y-bommar. Hamnen skyddas av vågbrytare i syd  och sydväst. Hamnen är låst och under hela båtsäsongen finns  minst två medlemmar som vakter varje natt i hamnen.

Hamnkarta, detaljerad

I hamnen finns SSRS Räddningsstation Uppsala, se info om Sjöräddningens båtar

Hamnkommittén ansvarar för underhåll och drift av hamnen.Ej nyttjande av hamnplats

Om du som medlem inte tänker nyttja din plats under en viss period så skall detta anmälas till hamnkaptenen som skall kunna använda platsen för utlåning, tillfällig förtöjning eller annan verksamhet.

Systemet med att medlemmen själv hyrde ut sin plats har fungerat dåligt (t.ex uteblivna vaktnätter) så denna möjlighet är nu borttagen.   

Om du har frågor om detta så kan du komma ner till Exp. eller ta kontakt med Båtplatsansvarig, kontaktuppgifter se nedan.

Båtplatsansvarig, frågor om båtplats: hamnen@ums.se

Frågor om hamn:
Hamnkapten:      Stefan Bergström  0702 - 14 14 26               
Vice Hamnkapten: Vakant Tel:
Miljöansvarig:  Lars Bokström Tel: 0727 - 26 90 63
De kontaktas i första hand via mejl: hamnen@ums.se