Hamn

2019-04-30 Hamnvakt 2019 sorterad på datum


2019-04-30 Hamnvakt 2019 sorterad på medlemsnr


Tips om du läser ovanstående pdf-filer i en PC: sök ditt medlemsnr via ctrl-F


Andrahandsuthyrning

Förutsättningar
Såsom framgår av meddelandet från den 19 mars gäller samma premisser som tidigare beträffande andrahandsuthyrningen. Det vill säga, listor för uthyrare och förhyrare att anteckna intresse kommer att vara uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset från och med onsdagen den 25 mars 2020.
Ni som inte har tag och därmed inte tillträde till klubblokalen så länge expeditionen har stängt kan anmäla intresse till mig via mail, parad335@icloud.com, eller SMS på telefonnummer 070 256 66 55.
Uthyrare ska ange
• Medlemsnummer
• Namn
• Hamnplats
• Platsbredd
• Start- och slutsdatum för uthyrningen (minst 6 veckor)
Förhyrare ska ange
• Medlemsnummer
• Namn
• Önskad platsbredd
• Start- och slutdatum för önskad hyresperiod
Övrigt
Se villkoren för Andrahandsuthyrning (från 2019-05-23)


Nattvakt i hamnen säsongen 2020

Allmänt
Mönstret över vilka hamnplatser som ska beläggas med nattvakt har ändrats. Syftet är att turordningen för nattvakt i hamnen ska bli mer förutsägbar över tid. Detta medför dock inte att medlem med viss plats med säkerhet kan räkna med att inte behöva fullgöra nattvakt år 2 om man gått år 1. Grunden är som tidigare att medlem med plats har förbundit sig att fullgöra nattvakt utifrån den ansvariges uttag och situationer kan uppstå där den normala rutinen måste frångås.

Nattvakter i hamnen 2020
Schema är upprättat för nattvakt i hamnen 2020. Vakten omfattar perioden 2020-05-02 -- 2020-10-18. Vaktnatt kan bokas i Bas-K av berörda medlemmar under perioden 2020-02-01 -- 2020-03-31. Den som inte själv tecknar sig för nattvakt kommer att placeras in av ansvarige för vakten.

Ni medlemmar som arbetat minst 40 timmar för UMS 2019 och där detta verifierats genom aktivitetskort, inlämnat senast 2019-11-30, behöver inte fullgöra nattvakt och ska därmed inte heller teckna er för sådan.

Listan över hamnplatser uttagna för nattvakt 2020 börjar med hamnplats G 001 och löper sedan vidare brygga för brygga i bokstavsordning. Detta medför att den sista hamnplats som blir aktuell är D 124 (högsta platsnummer på D-bryggan), varvid vi sommaren 2021 börjar med plats E 001. Om inte alla hamnplatser från G 001 - D 124 behöver tas i anspråk, vilket i skrivande stund inte kan avgöras exakt, står de platserna först på listan år 2021.

Hamnplatser aktuella för vaktnatt 2020
G 001 - G 006
G 008 - G 028
H 001 - H 084
A 001 - A 100
B 005
B 007 - B 042

C 001 - C 003
C 005 - C 030
D 002 - D 124

Ovanstående ger 400 hamnplatser som ska täcka 167 nätter (två hamnplatser per natt), vilket ger ett överskott om 66 hamnplatser. Överskottet beräknas motsvara de hamnplatser i ovanstående förteckning där förhyrarna omfattas av 40-timmarsregeln. Om de uttagna hamnplatserna inte räcker för att täcka de 167 nätterna kommer extra uttag att göras.

Av schemat i Bas-K framgår att midsommarafton och midsommardagen går bort.

Tommy Andersson, UMS

2019-04-29 Vaktinstruktioner hamn

Hamnplatser säsongen 2020

Allmänt
Fördelningen av hamnplatser och uthyrning av hamnplatser i andra hand har under den gångna säsongen (2019) fungerat väl. Styrelsen har inte annonserat några genomgripande förändringar varför vi som är ansvariga, Stefan Bergström och Tommy Andersson, arbetar vidare utifrån gällande rutiner. Detta innebär bland annat att medlem som önskar byta hamnplats i normalfallet har företräde framför den som inte har hamnplats men som ansökt om sådan.

Uthyrning/förhyrning av hamnplats i andra hand kommer att ske utifrån de regler och rutiner som meddelades inför säsongen 2019. (Se skrivning därom under fliken "Hamnen" på hemsidan ums.se.) Under säsongen 2019 har det visat sig att några medlemmar hyrt ut sin hamnplats utan att involvera UMS. Detta strider mot reglerna och kan få konsekvenser både för UMS som sällskap och de som direkt berörs av uthyrningen som sådan.

Inför säsongen 2020 kommer styrelsen att tillskrivas gällande regler för hur många gånger en medlem som ansökt om hamnplats eller byte av sådan ska kunna tacka nej till erbjuden plats och ändå stå kvar i kön. Nuvarande ordning, där detta inte är reglerat, leder till allt längre köer som är fiktiva och därmed administrativt betungande. Som en referens kan nämnas att de verkliga köerna, där medlemmarna var i akut behov av hamnplats, i stort gällde för platsbredderna 3,0 och 3,5 meter. Angående övriga platsbredder kunde de sökande med få undantag beredas plats.

Turordningen för tilldelning av hamnplats baserar sig på datumet för ansökan om sådan. Undantag finns dock och exempel på sådana är om medlem önskar byte av hamnplats till följd av sjukdom eller handikapp eller om UMS behöver hamnplatser för arbetsbåtar eller nytillkommen verksamhet.

Förteckning över sökande av hamnplats eller byte av sådan
Nedan följer en förteckning, uppdaterad till dags dato, över de medlemmar som ansökt om hamnplats eller som önskar byte av sådan. Syftet med förteckningen är att nå maximal relevans i kösystemet. De av er vars medlemsnummer är förtecknat och som INTE längre önskar stå kvar i kön bör meddela detta till Stefan Bergström eller Tommy Andersson.

Ni som ansökt om hamnplats eller byte av sådan och inte finns med bland nedanstående medlemsnummer ska givetvis anmäla detta. I de fall där ansökan om plats är gjord på därför avsett formulär, eller om annan dokumentation finns, så kontrollerar vi handlingen och för in er i kön. Detta gäller dock endast ansökningar gjorda efter 2017-01-01. Samtliga medlemmar som ansökte om hamnplats före det datumet har kontaktats eller försökt kontaktas av ansvariga inom UMS och i förekommande fall förts över till nuvarande kösystem.

Befintliga medlemsnummer i hamnkön
4562 4573 4405 4410 4458 3979
3511 4581 4444 4452 4476 4149
4109 2946 3842 4376 3711 4343
4386 4244 4505 4010 4484 4323
3851 3932 4507 4048 4521 4369

4183 3809 4535 3944 4488 4421
4189 3279 4543 4047 4500 4546
4446 4209 4182 4107 4539 4498
4453 4516 3976 4139 2835 4529
4456 4327 3248 4170 4550 4552

4509 4311 3787 4231 3445 4018
4514 3699 4272 4296 3402 3837
4530 4379 4015 4341 3935 4408
4563 4427 4044 4337 3899 4312
4571 4555 4435 4370 4264 4520

4523 3773 3835 3357 3958

Tommy Andersson


Hamnplats säsongen 2020

Har nu fördelat de lediga platserna i hamnen. Erfarenhetsmässigt vet vi att medlemmar säger upp hamnplatser då de får sig tillsända aviseringen, som beräknas ske inom kort. Detta gör att en ny fördelning kommer att ske under senvintern, sannolikt i mars månad. Det kommer också i år att ges möjlighet att i UMS regi hyra ut hamnplatser till medlemmar som står i kö för en sådan. Anmälan om detta, både för uthyrare och förhyrare, kommer att kunna göras på expeditionen då den öppnar. (Se tider på hemsidan, ums.se.)

Dagsläget (27 januari) gällande platser och köer är det följande:

2,0 meters bredd
3 lediga platser Ingen sökande

2,5 meters bredd
3 lediga platser 8 sökande. Samtliga har tillfrågats men avböjt eller inte besvarat erbjudandet om plats.

2,75 meters bredd
3 lediga platser 7 sökande. Samtliga har tillfrågats men avböjt eller inte besvarat erbjudandet om plats.

3,0 meters bredd
0 lediga platser 7 sökande som har plats men önskar byta. 26 sökande som inte har plats i UMS.

3,5 meters bredd
0 lediga platser 1 sökande som har plats men önskar byta. 7 sökande som inte har plats i UMS.

4,0 meters bredd
0 lediga platser 3 sökande som har plats men önskar byta. 7 sökande som inte har plats i UMS.

4,5 meters bredd
0 lediga platser 2 sökande som har plats men önskar byta.

5,0 meters bredd
1 ledig plats Ingen sökande.


Utlämning av taggar för nytt inpasseringssystem


OBS medtag giltigt ID-kort. Följande tider gäller för utlämning:

Ordinarie öppettider på Expedition dvs onsdagar 18:30 - 20:00

För utlämning av taggar gäller 1 st tagg per uppvisat/lämnat kort. Max 4 stycken taggar kan kvitteras ut.
Endast huvudmedlem kan hämta tagg/taggar pga GDPR och signering av utlämningskvitto.
Viktigt att hämta ut taggar snarast eftersom gamla systemet slutat fungera.

Köregler för båtplatser hos UMS


Ansökningsdatum ger turordning till hamnplats
Olika köer för respektive båtplatsbredd: 2 m. 2,5 m. 2,75 m. 3,00 m. 3,50 m . 4,00 m. 5,00 m. 5,5 m. 6,00 m. vattenscooter och jolleplats. Placering görs i den kö som motsvarar sökt bredd.
Medlem som önskar byta båtplats har förtur. Fyll i Bytesansökan och lämna den till hamnkapten.

Båtplatsernas storlek mäts efter centrum på Y-bommarna viket gör att den faktiska bredden är 10 cm smalare än angiven bredd.

Ansökan måste vara komplett med angivande av vilken bredd man önskar. Båtmodell och båtens bredd räcker ej.

Frågor om vilken plats medlem har i kön tas i första hand via mejl till kansliet@ums.se . I andra hand kan medlem besöka expeditionen på onsdagar 18:30 – 20:00 för att erhålla information.

Svar kan ta upp till 2-3 veckor beroende på om platser börjat delas ut eller ej.

Det går ej att kontakta hamnkaptenerna direkt via SMS eller telefon.


Nyheter Hamn

2018-04-19 Hamnkaptenerna söker frivilliga till Hamnkommitté som är intresserade av hjälp med underhåll, ombyggnader mm i hamnen för att avlasta hamnkaptenerna.  Det betyder inte att just ni behöver spika och skruva själva utan hjälp med dra ihop medlemmar till det som behöver utföras. Hålla lite koll, komma med idéer mm som ni meddelar. Mejla in till kansli om ni är intresserade så får vi boka ett möte och planera.  Mvh hamnkaptenerna Benny Bohlin och Per MolinKarta över hamnenUMS hamn vid Skarholmen, Uppsala

UMS hamn är belägen vid Skarholmen cirka 8 kilometer syd-syd ost räknat från centrala Uppsala. se karta för mera precist läge och väganvisning.

Latitud: 59,79 ° N
Longitud: 17,63 ° E

I hamnen finns plats för cirka 600 båtar. Förtöjningen sker med stolpar eller Y-bommar. Hamnen skyddas av vågbrytare i syd  och sydväst. Hamnen är låst och under hela båtsäsongen finns  minst två medlemmar som vakter varje natt i hamnen.

Hamnkarta

Försäkringsbolaget IF har givit vår hamn utmärkelsen "Säker Hamn Plus" vilket bland annat innebär rabatt för båtar försäkrade i IF.

I hamnen finns SSRS Räddningsstation Uppsala, se info om Sjöräddningens båtar

Hamnkommittén ansvarar för underhåll och drift av hamnen.Ej nyttjande av hamnplats

Om du som medlem inte tänker nyttja din plats under en viss period så skall detta anmälas till hamnkaptenen som skall kunna använda platsen för utlåning, tillfällig förtöjning eller annan verksamhet.

Systemet med att medlemmen själv hyrde ut sin plats har fungerat dåligt (t.ex uteblivna vaktnätter) så denna möjlighet är nu borttagen.   


Om du har frågor om detta så kan du komma ner till Exp. eller ta kontakt med hamnkaptenen.


Hamnkapten:      Benny Bohlin. Tel: 0709 - 13 70 00                   
Vice Hamnkapten: Per Mohlin Tel: 0707 - 40 11 73
Fastighetschef/miljökontroller:  Stig Englund Tel: 0761 - 85 85 80

De kontaktas i första hand via mejl: hamnen.ums@gmail.com