Hamn

Hamnregler


Hamnregler


Meddelande - Hamnplatser
Under tiden 29 juni till 8 augusti så kommer varken hamnplatser eller andrahandsuthyrning att hanteras.

Tryck på aktuell länk:
Ladda ner (spara som), aktivera redigering, fyll i ansökan och skicka in till expeditionen digitalt, som ett Word dokument eller alternativt en PDF fil.

Hamnplats sökes

Byte av hamnplats UMS

Hyra ut min båtplats i andrahand
Hyra båtplats i andrahand

Kö till hamnplats eller byte av sådan
Uppdaterad 2023-05-03

Uppdatering, Ändring av Bas-K

Bryggvärdar

Förutsättningar
Av de hamnar som drivs på ideell basis i Mälaren är vår hamn med sina 600 hamnplatser en av de största. Detta ställer krav på att vi medlemmar engagerar oss i verksamheten. För bryggvärdar handlar det till övervägande del om att tillse säkerheten i hamnen. Vi söker därför en bryggvärd per brygga gällande bryggorna A, B, C och G och två per brygga för bryggorna D, E, F och H.

Arbetsuppgifter
Kontinuerligt kontrollera
förtöjningar
elkablar mellan elstolpar och båtar
vattenutkastare och slangar
att brandsläckare är på plats
räddningsstegar
bominfästningar och flöten
skruv och spik i bryggdäcken
dagboken för nattvakter där avvikelser i hamnens verksamhet antecknas
vad som i övrigt kan utgöra säkerhetsrisker

Organisation och ledning
Som bryggvärd ingår du i organisationen för hamnen och ditt arbete leds av hamnkaptenerna och deras funktionsstöd.


Anmälan
Är du intresserad av ett rikare klubb- och båtliv genom att engagera dig som bryggvärd anmäler du ditt intresse till Expeditionen

Nattvakt 2023

Allmänt

Våren närmar sig och det är dags att upprätta lista för nattvakter i Hamnen för 6 Maj till och med 14 Oktober. Då förra årets uttag av hamnplatser sträckte sig till och med hamnplats E119, högsta nummer på E-bryggan, börjar årets med F001.

Hamnplatser uttagna för nattvakt
F001 – F110
G001 – G028
H001 – H084
A001 – A100
B001 – B042
C001 – C030
D001 – D050

Befriade från nattvakt
Ni som arbetade fler än 40 timmar för UMS under 2022 är befriade från nattvakt.

Tillvägagångssätt vid bokning
Från och med 1 mars är det möjligt att i Bas-K teckna sig för nattvakt i hamnen. Bokningsmöjligheten stängs 15 mars 23:30. Därefter kommer de som inte bokat själva att tilldelas datum av ansvarig för nattvakt. Övriga uttagna som inte tilldelas kommer att placeras på en reservlista. Reservlistan används för att fylla upp eventuella vakanser som uppstår under säsongen.

Att boka vaktpass går till enligt följande:
1. Klicka på Bas-K för att komma till inloggning
2. Logga in
3. När du är inloggad finns det ett antal flikar:
Under fliken "Schema" och ”Boka nytt pass:” välj ”Nattvakt hamn xxxx”, (xxxx= aktuellt årtal).
4. Välj önskad månad och klicka på ”Sök”
5. Scrolla fram till önskat ledigt datu.
6. Klicka på ’Boka”
7. Klicka på ”Spara bokning”
8. Kontrollera att din bokning blev korrekt
Den som eventuellt glömt användarnamn/lösenord, kontakta expeditionen.

Vaktnatt hamn 2022
Listan finns även utlagd i klubbhuset.
Byten av tid sköts av medlemmar själva.
Byten skall meddelas via mail till nattvakt@ums.se samt noteras i dokument i klubbhuset.


2023-04-12 Vaktinstruktioner hamn


Utlämning av taggar för inpasseringssystem


OBS medtag giltigt ID-kort. Mer info se Expeditionen


Karta över hamnen (klicka för större bild)FlygfotoUMS hamn vid Skarholmen, Uppsala

UMS hamn är belägen vid Skarholmen cirka 8 kilometer syd-syd ost räknat från centrala Uppsala. se karta för mera precist läge och väganvisning.

Latitud: 59,79 ° N
Longitud: 17,63 ° E

I hamnen finns plats för cirka 600 båtar. Förtöjningen sker med stolpar eller Y-bommar. Hamnen skyddas av vågbrytare i syd  och sydväst. Hamnen är låst och under hela båtsäsongen finns  minst två medlemmar som vakter varje natt i hamnen.

Hamnkarta, detaljerad

I hamnen finns SSRS Räddningsstation Uppsala, se info om Sjöräddningens båtar

Hamnkommittén ansvarar för underhåll och drift av hamnen.Ej nyttjande av hamnplats

Om du som medlem inte tänker nyttja din plats under en viss period så skall detta anmälas till hamnkaptenen som skall kunna använda platsen för utlåning, tillfällig förtöjning eller annan verksamhet.

Systemet med att medlemmen själv hyrde ut sin plats har fungerat dåligt (t.ex uteblivna vaktnätter) så denna möjlighet är nu borttagen.   

Om du har frågor om detta så kan du komma ner till Exp. eller ta kontakt med Båtplatsansvarig, kontaktuppgifter se nedan.

Båtplatsansvarig, frågor om båtplats: expeditionen@ums.se

Frågor om hamn:
Hamnkapten:      Mats Eriksson Tel:  0705 - 547017                 
Vice Hamnkapten: Per Mohlin Tel:
Fastighetschef/miljökontroller:  Stig Englund Tel:
De kontaktas i första hand via mejl: hamnen@ums.se