2020-10-01 06:27

2020-10-01 Upptagning av Y-bommar

Följande båtplatser har arbetsplikt för att ta upp Y-bommar
D109 - D124
E001 - E014

ÄNDRING: datum är bestämt till 31 oktober kl 9, se Kalender för mer info