2020-05-16 06:58

2020-05-16 Vårmötet 2020 är inställt

Myndigheterna har beslutat om att inga möten med fler än 50 personer får genomföras för att minimera smittrisken i den pågående Coronapandemin.
UMS styrelse har beslutat att ställa in vårmötet och i stället informera om läget i klubben genom ett nyhetsbrev som finns här Kalender under Maj

Läs mer om ställningstaganden gällande pandemin nedan 2020-05-14