2024-02-17 10:34

2024-02-17 Brand på "lilla" varvet

En båt har brunnit upp och intilliggande båtar har fått skador. Ägarna är kontaktade.