2020-06-25 18:54

2020-06-25 Vaktbolag fre-sön i hamnen

Från fre - söndag kommer ett vaktbolag att kolla om du är behörig för att få beträda våra bryggor och använda rampen. Dvs har en tag och/eller kan visa att du är medlem.
Stäng stora grinden när du kört in eller ut då den annars står öppen 2 minuter och fortsätter att stå öppen en ny 2-minuters period varje gång någon passerar sensorn. Och var restriktiv med att hålla upp lilla grinden för okända.
Detta pga att många utomstående har börjat beträda våra bryggor och vill använda vår ramp efter båtexplosionen som blockerat kommunens ramp på andra sidan.
/Säkerhetsansvarig