2023-07-06 07:53

2023-07-06 Fågelinfluensa

Vi har anträffat döda skrattmåsar på vågbrytarna i hamnen. Vi har överlämnat måsarna till SVA för obduktion och analys. Enligt SVA hade måsarna  fågelinfluensa.
Fågelinfluensa är inte smittsam mot människor men vi ska undvika att våra husdjur nosar, biter i eller äter av måsarna.
Anträffar ni döda måsar i hamnen ska de läggas i två plastpåsar och köras till SVA för destruktion.
Hamnkapten
Mats Ericsson