2020-06-30 06:58

2020-06-30 Medlemsansökan under sommaren

Expeditionen är sommarstängd och din medlemsansökan behandlas först 12 augusti i turordning.
Mejla den till expeditionen@ums.se eller lägg den i vår brevlåda på klubbhuset