2021-01-27 11:16

2021-01-27 editerad 2021-02-12

Kallelse till digitalt årsmöte
Tisdagen den 23 februari klockan 18:30
För att kunna vara aktiv i årsmötet samt delta i eventuella omröstningar måste
medlem anmäla sig till anmalan@ums.se senast 19 februari.
Det är endast huvudmedlem som har rösträtt.
Samtliga medlemmar kommer att kunna följa årsmötet via en hemsida direkt.
Länken publiceras på vår hemsida och FaceBook.
Se mer info i Kalender där det nu finns Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021