2021-06-21 10:30

2021-06-21

Stockholms Hamn meddelar att Danviksbron inte går att öppna på grund av tekniskt fel
Läs mer här: Danviksbron trasig