2020-05-14 06:16

2020-05-14

Information /svar  från UMS.
Corona-viruset som nu sprids över hela världen har påverkat oss alla på fler än ett sätt. I Sverige har Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationer till myndigheter, företag, ideella föreningar och till privatpersoner. För att den svenska smittskyddshanteringen ska fungera krävs en hög grad av folklig acceptans. Det är var och ens ansvar att bidra till att minska smittspridningen så att samhället kan öppna upp igen snarast.
Det är uppoffringar som görs här och nu, och som var för sig bidrar till ett snabbare stopp för pandemin så att vi senare kan återgå till de normala liv som vi saknar. Det önskar vi alla kan ske så snart som möjligt.
Vi har i styrelsen diskuterat på vilka sätt vi kan dra vårt strå till stacken, och vi har enhälligt beslutat om en rad åtgärder:
- Skyltar för att påminna om vikten av social distansering har satts upp
- Rutiner för vårens arbete med sjösättning och annat arbete har uppdaterats för att begränsa smittspridningen. Här har vi i mångt och mycket lutat oss mot rekommendationerna från Svenska Båtunionen: https://batunionen.se/aktuellt/generella-rad/
- Expeditionen har begränsat sina öppettider och är endast öppen för förbokade besök  
- Bastun på Norsholmen är tills vidare stängd och har flyttats

Det finns inte en generell mall för att minska smittspridningen som alla båtklubbar, eller andra medlemsorganisationer, kan använda. Detta eftersom alla har olika förutsättningar att upprätthålla social distansering eller god hygienkontroll. Upsala Motorbåtssällskap har tyvärr inte möjlighet att garantera sina medlemmar att bastun desinficeras regelbundet. Våra utrymmen på Norsholmen saknar därutöver varmvatten för att kunna rengöras till den nivå som den nuvarande situationen kräver. Badinrättning Fyrishov har sett om sitt förfarande vid bastubad. En bastu som normalt tar 25 personer får det maximalt vara 4 personer i och bastun saneras med hetvattenstvätt samt desinficeras och tvättas 3 gånger dagligen. Också Skärgårdsstiftelsen håller sina mycket uppskattade bastur stängda, med hänvisning till den pågående Corona-epidemin. Även andra båtklubbar i vårt närområde har beslutat att tills vidare stänga sina bastur.
Styrelsen är vald av medlemmarna för att tillgodose våra gemensamma intressen av en välfungerande och trivsam båtklubbsverksamhet. Vi har därför varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare för att utvärdera riskerna i vår verksamhet, så att verksamheten kan fortsätta på ett säkert, om än tillfälligt begränsat, sätt. Vi utvärderar löpande riskerna i verksamheten givet smittspridningen i samhället i stort.
Just nu är det svårt att leva som förut, men genom att ta det säkra före det osäkra minskar vi gemensamt smittspridningen så att vi snabbare kan återgå till det normala liv som vi alla saknar.

Vänligen
Styrelsen